Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ฝึกอบรมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 12 สงขลา

วันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2559 บริษัท พี.พี.เอ็น.โปรเฟสชั่นแนล โอเปอร์เรเตอร์ เซอร์วิส จำกัด ได้รับเชิญจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ให้เป็นวิทยากรบรรยายในหลักสูตร “ฝึกอบรมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน” สาขาพนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกใช้เครื่องยนต์ ระดับ 1 ให้กับเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐ หรือเอกชน ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 12 สงขลา (จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 34 ท่าน) บรรยายโดย อ.ณรงค์ฤทธิ์  เกษาพันธ์ PPN POS

บทความล่าสุด

Top