Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

เช่า ซื้อ และบริการ

เช่า ซื้อ และบริการรถโฟล์คลิฟท์

ขายรถโฟล์คลิฟท์

ยูนิแคริเออร์พร้อมให้บริการ เช่ารถโฟล์คลิฟท์ ระยะสั้น ระยะยาว พร้อมใช้งาน

ยูนิแคริเออร์ ประเทศไทย พร้อมให้บริการเช่ารถโฟล์คลิฟท์พร้อมใช้งาน ทั้งแบบระยะสั้น และระยะยาว ครอบคลุมอุตสาหกรรมทุกขนาด ไม่ว่าจะขนาดเล็ก กลาง หรือ อุตสาหกรรมขนาดใหญ่

ยูนิแคริเออร์ยินดีให้คำแนะนำทางด้านเทคนิค และข้อมูลเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ยูนิแคริเออร์พร้อมเป็นตัวช่วยให้อุตสาหกรรมของคุณก้าวไปข้างหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ

ความปลอดภัยสูงสุด ค่าใช้จ่ายต่ำ

บริการจัดการฟลีทรถเช่า

การบริหารโครงการเช่ารถยกพร้อมคนขับ หรือ  Fleet management  เป็นบริการที่พัฒนาต่อยอดมาจากการเช่ารถโฟล์คลิฟท์แบบเดิม ออกแบบให้ตอบโจทย์ปัญหาต่างๆ ในการบริหารทรัพยากร ควบคุมค่าใช้จ่าย  ลดอุบัติเหตุ และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล สร้างระเบียบวินัย สร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรในมิติต่างๆ เน้นการวางแผนกลยุทธ์ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ (active and passive strategies) ร่วมกับลูกค้า เพื่อบรรลุเป้าหมาย (goal achievement) สร้างความสำเร็จในงาน เคลื่อนย้ายและจัดเก็บสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ (material handling operation)

บริการและความช่วยเหลือ

บริการบำรุงรักษาและบริการหลังการขายรถโฟล์คลิฟท์

ลูกค้าเป็นหัวใจสำคัญสำหรับงานบริการ เราให้บริการลูกค้าด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี และการอบรมทีมช่างบริการให้มีความรู้ มีทักษะความชำนาญ ด้วยหลักสูตร UC STEP จาก “ยูนิแคริเออร์โฟล์คลิฟท์” ประเทศญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่อง และมีการสอบแข่งขันวัดผลเป็นประจำทุกปี บริการที่ครอบคลุมการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ ระบบเกียร์ เพลา ชุดบังคับเลี้ยว ระบบไฮดรอลิก มอเตอร์ไฟฟ้า แผงวงจร ระบบไฟฟ้าต่างๆ เปลี่ยนถ่ายของเหลว (เช่นน้ำมันเครื่อง) ตามระยะกำหนด บำรุงรักษาซ่อมแบตเตอรี่ ฯลฯ  โดยนายช่างผู้ชำนาญ

Top