เช่า ซื้อ และบริการ

เช่า ซื้อ และบริการ

บริการรถฟอร์คลิฟท์  เช่าระยะสั้น เช่าระยะยาว เราพร้อมให้บริการ

รถฟอร์คลิฟท์

ยูนิแคร์ริเออร์ ประเทศไทย พร้อมให้บริการเช่ารถฟอร์คลิฟท์พร้อมใช้งาน คุณสามารถเช่ารถได้ทั้งแบบระยะสั้น และระยะยาว ทั้งอุตสาหกรรมขนาดเล็ก กลาง อุตสาหกรรมขนาดใหญ่เรายินดีให้คำแนะนำทางด้านเทคนิค และข้อมูลเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ยูนิแคร์ริเออร์พร้อมเป็นตัวช่วยให้อุตสาหกรรมของคุณก้าวไปข้างหน้า

ความปลอดภัยสูงสุด ค่าใช้จ่ายต่ำ

บริการจัดการฟลีทรถเช่า

การบริหารโครงการเช่ารถยกพร้อมคนขับ หรือ  Fleet management  เป็นบริการที่พัฒนาต่อยอดมาจากการเช่ารถฟอร์คลิฟท์แบบเดิม ออกแบบให้ตอบโจทย์ปัญหาต่างๆ ในการบริหารทรัพยากร ควบคุมค่าใช้จ่าย  ลดอุบัติเหตุ และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล สร้างระเบียบวินัย สร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรในมิติต่างๆ เน้นการวางแผนกลยุทธ์ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ (active and passive strategies) ร่วมกับลูกค้า เพื่อบรรลุเป้าหมาย (goal achievement) สร้างความสำเร็จในงาน เคลื่อนย้ายและจัดเก็บสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ (material handling operation)

บริการและความช่วยเหลือ

บริการบำรุงรักษาและบริการหลังการขาย

ลูกค้าเป็นหัวใจสำคัญสำหรับงานบริการ เราให้บริการลูกค้าด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี และการอบรมทีมช่างบริการให้มีความรู้ มีทักษะความชำนาญ ด้วยหลักสูตร UC STEP จาก “ยูนิแคริเออร์ฟอร์คลิฟท์” ประเทศญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่อง และมีการสอบแข่งขันวัดผลเป็นประจำทุกปี บริการที่ครอบคลุมการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ ระบบเกียร์ เพลา ชุดบังคับเลี้ยว ระบบไฮดรอลิก มอเตอร์ไฟฟ้า แผงวงจร ระบบไฟฟ้าต่างๆ เปลี่ยนถ่ายของเหลว (เช่นน้ำมันเครื่อง) ตามระยะกำหนด บำรุงรักษาซ่อมแบตเตอรี่ ฯลฯ  โดยนายช่างผู้ชำนาญ

Top