ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา

กว่า 2 ทศวรรตที่ กลุ่มบริษัทสยามกลการอุตสาหกรรม มีการเติบโตและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในการให้บริการและการมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ให้มีทั้ง ความรู้ ความสามารถ ตลอดจนความรับผิดชอบที่มีร่วมกันต่อสังคม

เรา … กลุ่มบริษัทสยามกลการอุตสาหกรรม กำลังมองหาบุคลากร ที่จะเข้ามาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันและสร้างความเติบโตให้กับบริษัทจึงขอเชิญผู้ที่รักในความท้าทาย  ทุ่มเท  ทำงานเชิงรุก พร้อมที่จะปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ตลาดและการแข่งขัน  มาร่วมเรียนรู้และก้าวไปสู่ความสำเร็จขั้นต่อไปพร้อมกับเรา

วิธีการสมัคร

สมัครด้วยตนเองหรือสมัครออนไลน์

ช่องทางการติดต่อ

Line :

resigroup

Facebook :

Recruit SIgroup

โทร.

086 372 9489

ตำแหน่งงานว่าง

Top