Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

ความเป็นมา

History of Siam Motors Industries Co., Ltd.

กว่าจะเป็นสยามกลการอุตสาหกรรม

ความเป็นมา

แรกก้าว

ดร. ถาวร พรประภา ก่อตั้งบริษัทสยามกลการ จำกัด  ขึ้นเมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2495 เพื่อดำเนินธุรกิจการค้ารถยนต์ทั้งใหม่และเก่า และเติบโตอย่างต่อเนื่องจนเป็นหนึ่งในอาณาจักรธุรกิจชั้นแนวหน้าของประเทศไทย

เริ่มนำเข้ารถฟอร์คลิฟท์ตรานิสสันโดย  บริษัท  สยามกลการ จำกัด เป็นผู้แทนจำหน่ายและนำเข้าจาก บริษัทนิสสัน มอเตอร์  (ประเทศญี่ปุ่น)  ซึ่งต่อมาได้ก่อตั้งบริษัท  สยามกลการอุตสาหกรรม  จำกัดในวันที่ 31 พฤษภาคม 2537 เพื่อเน้นการดำเนินธุรกิจรถยก(หรือ forklift truck)ภายใต้ตราสินค้า“นิสสันฟอร์คลิฟท์” (Nissan Forklift)เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการขายและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการการเติบโตอย่างมั่นคง และเครือข่าย

การเติบโต

ในปัจจุบัน บริษัท สยามกลการอุตสาหกรรม จำกัด เป็นหนึ่งในเครือข่ายธุรกิจของสยามกลการและเป็น ผู้แทนจำหน่าย UniCarriers Forklift  (ยูนิแคริเออร์  ฟอร์คลิฟท์)  ซึ่งเป็นตราสินค้าชั้นนำระดับโลก UniCarriers (ยูนิแคริเออร์) เกิดจากความร่วมมือระหว่างรัฐบาลญี่ปุ่นและนิสสันฟอร์คลิฟท์ โดยมีเป้าหมาย ในการพัฒนารถฟอร์คลิฟท์ที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันระดับโลก โดยผนึกความแข็งแกร่ง ด้านเทคโนโลยีองค์ความรู้ในการผลิตต่อยอดจากพื้นฐานเดิมของนิสสันฟอร์คลิฟท์ซึ่งมีความเชี่ยวชาญและ มีประวัติการพัฒนารถฟอร์คลิฟท์ระดับโลกมายาวนานกว่า 50 ปีเพื่อมุ่งพัฒนานวัตกรรมที่ดียิ่งขึ้นตอบสนอง ความต้องการของตลาดในประเทศไทยและตลาดโลก

ยูนิแคริเออร์ฟอร์คลิฟท์ มีสินค้าพร้อมตอบสนองความต้องการงานเคลื่อนย้ายสินค้าครบทุกประเภท เช่น รถฟอร์คลิฟท์เครื่องยนต์ดีเซล แก๊ส/LPG รถฟอร์คลิฟท์มอเตอร์ไฟฟ้า-แบตเตอรี่ และรถสำหรับคลังสินค้า * พิกัดน้ำหนักยกสินค้าตั้งแต่ 1.5-8 ตัน บริการครบวงจร ทั้งรถใหม่และรถใช้แล้วสภาพดีทุกชนิด *เช่น Pallet transporter, Pallet stacker, Order picker, Reach truck และ VNA

ประวัติการขยายธุรกิจ

บริษัท สยามกลการอุตสาหกรรม จำกัด

ให้บริการด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญกว่า 27 ปี

พร้อมทีมช่างชำนาญการที่ผ่านการอบรมและทดสอบด้วยหลักสูตรเฉพาะ UC Step จากประเทศญี่ปุ่น

พร้อมตอบสนองทุกความต้องการในการเคลื่อนย้ายสินค้า ในทุกๆ อุตสาหกรรมและธุรกิจ Logistics อย่างสมบูรณ์แบบด้วยบริการที่ครบวงจร

พ.ค. 2537

ก่อตั้งสยามกลการอุตสาหกรรมบนวิภาวดีรังสิต

มี.ค. 2540

ย้ายบริษัทมาที่ถนนศรีนครินทร์ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

ม.ค. 2545

เปิดสาขา จ. ระยองให้บริการลูกค้าภาคตะวันออก

เม.ษ. 2546

เปิดสาขาคลองหลวง จ. ปทุมธานี ให้บริการลูกค้าภาคกลางตอนบนและภาคตะวันตก

ก.ค. 2557

เปิดสาขา จ. นครราชสีมา(โคราช) ให้บริการลูกค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เม.ษ. 2559

เปิดสาขา จ. ปราจีนบุรี สนับสนุนการเติบโตของลูกค้าในพื้นที่เศรษฐกิจ EEC

มี.ค. 2563

พิธีวางศิลาฤกษ์สำนักงานใหม่และคลังสินค้า อ. บางปะกง จ. ฉะเชิงเทรา

บริษัท สยามกลการอุตสาหกรรม จำกัด

วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายคุณภาพ

VISION วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในธุรกิจฟอร์คลิฟท์และอุปกรณ์คลังสินค้าครบวงจร เป็นผู้นำในธุรกิจ การบริหารงานคลังสินค้า และ ให้บริการด้านความปลอดภัย อย่างครบวงจร

MISSION พันธกิจ

นำเสนอนวัตกรรมสินค้าและบริการที่เหนือความคาดหวังของลูกค้าอยู่เสมอ เพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการลูกค้าอย่างทั่วถึงและตรงกลุ่มเป้าหมาย มุ่งมั่นพัฒนาและสร้างสรรค์การนำเสนอขายสินค้าและการให้บริการลูกค้า พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

นโยบายคุณภาพ

การบริหารงานคลังสินค้า และ ให้บริการด้านความปลอดภัย อย่างมีคุณภาพ ส่งมอบถูกต้องตรงเวลา พัฒนาบุคลากร เสริมสร้างศักยภาพด้านการตลาด เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ สนองตอบความต้องการของลูกค้า เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด

VISION วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในธุรกิจฟอร์คลิฟท์และอุปกรณ์คลังสินค้าครบวงจร เป็นผู้นำในธุรกิจ การบริหารงานคลังสินค้า และ ให้บริการด้านความปลอดภัย อย่างครบวงจร

MISSION พันธกิจ

นำเสนอนวัตกรรมสินค้าและบริการที่เหนือความคาดหวังของลูกค้าอยู่เสมอ เพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการลูกค้าอย่างทั่วถึงและตรงกลุ่มเป้าหมาย มุ่งมั่นพัฒนาและสร้างสรรค์การนำเสนอขายสินค้าและการให้บริการลูกค้า พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

นโยบายคุณภาพ

การบริหารงานคลังสินค้า และ ให้บริการด้านความปลอดภัย อย่างมีคุณภาพ ส่งมอบถูกต้องตรงเวลา พัฒนาบุคลากร เสริมสร้างศักยภาพด้านการตลาด เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ สนองตอบความต้องการของลูกค้า เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด

บริษัท สยามกลการอุตสาหกรรม จำกัด

คณะกรรมการการบริหารของบริษัท

Executive management

คุณประธานวงศ์ พรประภา

กรรมการผู้จัดการใหญ่

คุณสยาม ก้องภักดีสุข

กรรมการผู้จัดการ

Management

คุณเข้มแข็ง ขันแข็ง

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

คุณศิวาภรณ์ อ่อนจันทร์

ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบัญชีและการเงิน

นายกฤศ สุวรรณจารี

ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขายและสนับสนุนการขาย

คุณสุรินทร์ มธุรสพงศ์พันธ์

ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริการ

คุณปิตินันท์ พันธุ์แย้มมาลี

ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหารงานบุคคลและฝ่ายจัดซื้อ

สารจากกรรมการผู้จัดการใหญ่

สำหรับปี 2564 ที่ผ่านมา สำหรับธุรกิจจัดจำหน่ายและให้เช่ารถฟอร์คลิฟท์สำหรับเคลื่อนย้ายสินค้าพร้อมโซลูชั่นสำหรับงานเคลื่อนย้ายสินค้า  ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจ B2B มีความต้องการสินค้าเป็น “NEED” มากกว่า “WANT”  ถือได้ว่าเป็นโชคดีของบริษัทซึ่งเป็น Supporting industry จึงได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ไม่มาก อีกทั้งยังมีสินค้านวัตกรรมที่อยู่ในกระแสความสนใจของลูกค้า เช่น แบตฯ Lithium Iron ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัท สยามกลการอุตสาหกรรม จํากัด ได้ปรับตัวให้เข้ากับช่วง New Normal ในหลายๆด้าน เช่น มาตรการ  work from home การประชุม Online และการสนับสนุนให้ฉีดวัคซีน  รวมถึงการดูแลช่วยเหลือในกรณีที่เจ็บป่วย และสำหรับปี 2565 นี้ บริษัทฯ มีแนวคิดนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้กับองค์กร และมีแผนต่อยอดขยายธุรกิจใหม่ๆ เพื่อสร้างองค์กรให้แข็งแรงขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคต  เชื่อว่าเราทุกคนจะมีโอกาสที่ดีขึ้น บริษัทฯ จะเป็นกำลังสนับสนุนให้ทุกท่านทำงานได้อย่างเต็มที่ ปลอดภัย มีความสุข และเราจะก้าวเดินไปด้วยกันอย่างมั่นคง

นายประธานวงศ์ พรประภา

กรรมการผู้จัดการใหญ่

Siam Motors Industries Co.,Ltd.

สยามกลการอุตสาหกรรมและบริษัทในเครือ

มีประสบการณ์และความเชียวชาญ ขาย เช่า รถฟอร์คลิฟท์มากว่า 27 ปี พร้อมการสนับสนุนด้านเทคนิคอย่างใกล้ชิด ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ในคุณภาพและบริการหลังการขาย จนได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจจากธุรกิจอุตสาหกรรมชั้นนำทั่วประเทศ เราบริการด้วยมาตรฐานที่เรามีคือ มาตรฐาน ISO 9001:2015 คุณภาพและบริการ

บริษัท สยามกลการอุตสาหกรรม จำกัด มีบริษัทในเครือทั้งหมด 3 บริษัทด้วยกันคือ

  1. บริษัท พี.พี.เอ็น.มาร์เก็ตติ้ง จำกัด : ให้เช่ารถฟอร์คลิฟท์พร้อมบริการจำหน่ายรถที่ใช้แล้ว
  2. บริษัท พีพีเอ็น เร็นทัล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด : ให้เช่ารถฟอร์คลิฟ์พร้อมคนขับ การบริหารโครงการ (Fleet Management)
  3. บริษัท พี.พี.เอ็น. โปรเฟสชั่นแนล โอเปอร์เรเตอร์เซอร์วิส จำกัด : ให้บริการฝึกอบรมการขับรถยกและการบำรุงรักษา และเราได้รับการแต่งตั้งเป็น ศูนย์ทดสอบมาตรฐาน ฝีมือแรงงานแห่งชาติด้านการขับรถยก ได้รับการแต่งตั้งเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติด้านการขับรถยก

บริษัทในเครือ

บริษัท พี.พี.เอ็น. มาร์เก็ตติ้ง จํากัด

ให้เช่ารถฟอร์คลิฟท์พร้อมบริการจำหน่ายรถที่ใช้แล้ว

บริษัท พี.พี.เอ็น. เร็นทัล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ให้เช้ารถฟอร์คลิฟท์พร้อมคนขับการบริหารโครงการ (Fleet management)

บริษัท พี.พี.เอ็น. โปรเฟสชั่นแนล โอเปอร์เรเตอร์ เซอร์วิส จํากัด

ให้บริการฝึกอบรมการขับรถยก และการบำรุงรักษา โดยได้รับการแต่งตั้งเป็น ศูนย์สอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติก้านการขับรถยก

History of Siam Motors Industries Co., Ltd.

กว่าจะเป็นสยามกลการอุตสาหกรรม

ความเป็นมา

แรกก้าว

ดร. ถาวร พรประภา ก่อตั้งบริษัทสยามกลการ จำกัด  ขึ้นเมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2495 เพื่อดำเนินธุรกิจการค้ารถยนต์ทั้งใหม่และเก่า และเติบโตอย่างต่อเนื่องจนเป็นหนึ่งในอาณาจักรธุรกิจชั้นแนวหน้าของประเทศไทย

เริ่มนำเข้ารถฟอร์คลิฟท์ตรานิสสันโดย  บริษัท  สยามกลการ จำกัด เป็นผู้แทนจำหน่ายและนำเข้าจาก บริษัทนิสสัน มอเตอร์  (ประเทศญี่ปุ่น)  ซึ่งต่อมาได้ก่อตั้งบริษัท  สยามกลการอุตสาหกรรม  จำกัดในวันที่ 31 พฤษภาคม 2537 เพื่อเน้นการดำเนินธุรกิจรถยก(หรือ forklift truck)ภายใต้ตราสินค้า“นิสสันฟอร์คลิฟท์” (Nissan Forklift)เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการขายและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการการเติบโตอย่างมั่นคง และเครือข่าย

การเติบโต

ในปัจจุบัน บริษัท สยามกลการอุตสาหกรรม จำกัด เป็นหนึ่งในเครือข่ายธุรกิจของสยามกลการและเป็น ผู้แทนจำหน่าย UniCarriers Forklift  (ยูนิแคริเออร์  ฟอร์คลิฟท์)  ซึ่งเป็นตราสินค้าชั้นนำระดับโลก UniCarriers (ยูนิแคริเออร์) เกิดจากความร่วมมือระหว่างรัฐบาลญี่ปุ่นและนิสสันฟอร์คลิฟท์ โดยมีเป้าหมาย ในการพัฒนารถฟอร์คลิฟท์ที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันระดับโลก โดยผนึกความแข็งแกร่ง ด้านเทคโนโลยีองค์ความรู้ในการผลิตต่อยอดจากพื้นฐานเดิมของนิสสันฟอร์คลิฟท์ซึ่งมีความเชี่ยวชาญและ มีประวัติการพัฒนารถฟอร์คลิฟท์ระดับโลกมายาวนานกว่า 50 ปีเพื่อมุ่งพัฒนานวัตกรรมที่ดียิ่งขึ้นตอบสนอง ความต้องการของตลาดในประเทศไทยและตลาดโลก

ยูนิแคริเออร์ฟอร์คลิฟท์ มีสินค้าพร้อมตอบสนองความต้องการงานเคลื่อนย้ายสินค้าครบทุกประเภท เช่น รถฟอร์คลิฟท์เครื่องยนต์ดีเซล แก๊ส/LPG รถฟอร์คลิฟท์มอเตอร์ไฟฟ้า-แบตเตอรี่ และรถสำหรับคลังสินค้า * พิกัดน้ำหนักยกสินค้าตั้งแต่ 1.5-8 ตัน บริการครบวงจร ทั้งรถใหม่และรถใช้แล้วสภาพดีทุกชนิด *เช่น Pallet transporter, Pallet stacker, Order picker, Reach truck และ VNA

ประวัติการขยายธุรกิจ

บริษัท สยามกลการอุตสาหกรรม จำกัด

ให้บริการด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญกว่า 27 ปี

พร้อมทีมช่างชำนาญการที่ผ่านการอบรมและทดสอบด้วยหลักสูตรเฉพาะ UC Step จากประเทศญี่ปุ่น

พร้อมตอบสนองทุกความต้องการในการเคลื่อนย้ายสินค้า ในทุกๆ อุตสาหกรรมและธุรกิจ Logistics อย่างสมบูรณ์แบบด้วยบริการที่ครบวงจร

พ.ค. 2537

ก่อตั้งสยามกลการอุตสาหกรรมบนวิภาวดีรังสิต

มี.ค. 2540

ย้ายบริษัทมาที่ถนนศรีนครินทร์ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

ม.ค. 2545

เปิดสาขา จ. ระยองให้บริการลูกค้าภาคตะวันออก

เม.ษ. 2546

เปิดสาขาคลองหลวง จ. ปทุมธานี ให้บริการลูกค้าภาคกลางตอนบนและภาคตะวันตก

ก.ค. 2557

เปิดสาขา จ. นครราชสีมา(โคราช) ให้บริการลูกค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เม.ษ. 2559

เปิดสาขา จ. ปราจีนบุรี สนับสนุนการเติบโตของลูกค้าในพื้นที่เศรษฐกิจ EEC

มี.ค. 2563

พิธีวางศิลาฤกษ์สำนักงานใหม่และคลังสินค้า อ. บางปะกง จ. ฉะเชิงเทรา

Top