Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

สยามกลการอุตสาหกรรม จัดการแข่งขันฝีมือช่าง ครั้งที่ 13

สยามกลการอุตสาหกรรม จัดการแข่งขันฝีมือช่าง ครั้งที่ 13  ด้วยวิสัยทัศน์ที่เล็งเห็นถึงทักษะฝีมือและประสบการณ์จากการให้บริการตามปรกตินั้นอาจไม่เพียงพอสำหรับการให้บริการที่ดีที่สุด สยามกลการอุตสาหกรรม จึงได้จัดการแข่งขันฝีมือช่างขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาคุณภาพของการให้บริการ และเพิ่มทักษะให้กับบุคคลากรฝ่ายบริการ  โดยล่าสุดจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. ที่ผ่านมา เริ่มจากการคัดเลือกช่างบริการที่ผ่านการสอบ UC Step ระดับที่ 4 จากสาขาต่างๆมาทำการทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยให้โจทย์ไปแก้ไขปัญหาพร้อมกับปฏิบัติจริง แบ่งโจทย์เป็นฐานต่างๆ เช่น การตรวจวาวล์-จานจ่าย การเตรียมรถฯก่อนส่งมอบ การดูแลระบบเบรก การดูแลระบบไฮดรอลิก เป็นต้น โดยช่างบริการจะตั้งแก้ปัญหาตามลำดับหลักการ ภายในเวลาที่กำหนด และเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสม ให้ถูกต้องตามมาตรฐานจาก “ยูนิแคริเออร์ฟอร์คลิฟท์”

ประโยชน์ที่ชัดเจนของกิจกรรมนี้คงหนีไม่พ้นการสร้างความพึงพอใจในงานบริการให้กับลูกค้าโดยทีมช่างที่มีทักษะความรู้ได้มาตรฐานของ “ยูนิแคริเออร์ฟอร์คลิฟท์” ซึ่งจะวิเคราะห์แก้ปัญหาและจบงานได้โดยสมบูรณ์ ลูกค้าจะได้รถฯที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยตรงตามมาตรฐานมาใช้งานได้ต่อไป เป็นการให้บริการที่ดีที่สุดและสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าได้

คุณธวัชชัย สินอ้วน ผจก. ฝ่ายบริหารจัดการงานรถเก่า กล่าวเปิดการสอบรอบตัดสิน
ฐานทดสอบ การการตรวจวาวล์-จานจ่าย ฐานทดสอบ การเตรียมรถฯก่อนส่งมอบ (PDI : Pre-delivery Inspection)  
ฐานทดสอบ ระบบเบรก ฐานทดสอบ การตรวจวาวล์-จานจ่าย
ช่างบริการร่วมถ่ายภาพกับคณะกรรมการและผู้บริหาร
แถวนั่งจากซ้ายไปขวา 
นาย วินัย วงศ์สุตาล สาขานครราชสีมา
นาย ณรงค์ฤทธิ๋ พวงผกา สาขาศรีนครินทร์
นาย สมชาย นามบุญลา สาขาระยอง
นาย วินัย บุญเที่ยง สาขาคลองหลวง
แถวยืนจากซ้ายไปขวา
นาย ปริญญา เพ็ชรแก้ว ผู้จัดการส่วนบริการรถเช่า  สาขาระยอง
นาย กนกศักดิ์ เอี่ยมประเสริฐ ผู้จัดการส่วนบริการรถเช่า สาขาศรีนครินทร์
นาย สมพร จันทวาท ผู้จัดการส่วนบริการรถเช่า สาขาคลองหลวง
นาย สุรินทร์ มธุรสพงศ์พันธ์ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริการ
นาย ชยเวช เจริญโต ผจก.สาขาศรีนครินทร์
นาย สุเทพ เพ็ญกวิน ผจก.ส่วนเทคนิค

บทความล่าสุด

Top