Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ยูนิแคริเออร์ฟอร์คลิฟท์ร่วมเป็นหนี่งในฟันเฟืองขับระบบโลจิสติกส์น้ำตาลไทย

ยูนิแคริเออร์ฟอร์คลิฟท์ได้รับความไว้วางใจเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนธุรกิจน้ำตาลของประเทศไทยโดยสนับสนุนกลไกโลจิสติกส์ของ บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน) ซึ่งก่อตั้งมากว่า 43 ปี ล่าสุดเลือกซื้อรถยูนิแคริเออร์ฟอร์คลิฟท์ รุ่น 1F Series ขนาด 3.5 ตัน เพิ่มกว่า 4 คัน สำหรับการเคลื่อนย้ายสินค้าในคลังของ บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด (บริษัทในเครือ) พร้อมตัวเลือกพิเศษเสาสูง 7 เมตร  ระบบ Full free lift และล้อหน้าแบบ Double wheel ช่วยเสริมความสมดุลในการยกเคลื่อนย้ายสินค้าขนาดใหญ่

โดยคุณประเสริฐ เพื่อนรักษ์ ผู้อำนวยการท่าเรือและคลังสินค้า (ลำดับที่สองจากซ้าย) คุณธนากร เจริญวงศา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ลำดับที่สามจากซ้าย) และคณะให้เกียรติร่วมรับมอบรถยกพร้อมกับคณะผู้บริหารฝ่ายขายและบริการจาก สยามกลการอุตสาหกรรม คุณวิทูร ศรียานนท์ ผู้จัดการส่วนขายอาวุโส (ลำดับที่สี่จากซ้าย) คุณศุภวุฒิ กาญจนเสนีย์ Sales Executive (ลำดับที่ห้าจากซ้าย) และคุณวุฒิชัย นาคแจ่ม ผู้จัดการฝ่ายบริการ (ขวาสุด) เมื่อ มี.ค. ที่ผ่านมา

รถยูนิแคริเออร์ฟอร์คลิฟท์ 1F Series ขนาด 3.5 ตัน พร้อมตัวเลือกพิเศษเสาสูง 7 เมตร ระบบ Full free lift และล้อหน้าแบบ Double wheel ช่วยเสริมความสมดุลในการยกเคลื่อนย้ายสินค้าขนาดใหญ่

  

ล้อหน้าแบบ Double wheel ช่วยเสริมความสมดุลในการยกเคลื่อนย้ายสินค้าขนาดใหญ่ ถังดับเพลิงเป็นตัวเลือกเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัย เครื่องยนต์เบนซิน เชื้อเพลิงก๊าซ LPG

บทความล่าสุด

Top