Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Amaring TV : รายการ The Profit ฉลาดลงทุน เลือดใหม่ “สยามกลการอุตสาหกรรม”

Amaring TV : รายการ The Profit ฉลาดลงทุน เลือดใหม่ “สยามกลการอุตสาหกรรม”
online 20 มิ.ย. 2559

เพราะโครงสร้างดั้งเดิมขององค์กรมีลักษณะแบบ Top down คือ การส่งผ่านงานจากบุคคลแค่คนเดียว คุณประธานวงศ์ พรประภา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สยามกลการอุตสาหกรรม จำกัด ซึ่งเป็นเลือดใหม่ได้เห็นว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาเรื้อรัง และทำให้องค์กรเกิดความล่าช้า เพราะไม่มีการกระจายอำนาจไปยังส่วนต่างๆ ขององค์กร คุณประธานวงศ์ จึงได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรใหม่ทั้งหมด โดยการสร้าง GM ขึ้นมาให้มากขึ้น เพื่อเป็นช่องทาง ในการกระจายอำนาจให้แต่ละบุคคลมีโอกาสและอำนาจในกระบวนการตัดสินใจและแก้ปัญหา เพื่อให้เกิดความ รวดเร็ว อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้พนักงานได้แสดงความสามารถออกมาได้มากขึ้น  แต่ต่อให้องค์กรมีความแข็งแกร่งมากแค่ไหน ถ้าบุคลากรไม่มีคุณภาพ องค์กรก็คงไม่สามารถดำเนินต่อไปได้ สาเหตุนี้เอง คุณประธานวงศ์จึงได้เล็งเห็นถึงคุณค่า และความสำคัญของบุคลากร ด้วยการสนับสนุนบุคลากรเก่าโดย การให้เลื่อนขั้น เพราะเห็นว่าเป็นบุคคลที่องค์กรต้องการเป็นอย่างมาก เนื่องจากพวกเขาเหล่านี้มีความจงรักภักดีต่อองค์กร เป็นสิ่งที่ไม่ได้หาได้ง่ายๆ ต่อคนยุคใหม่ คุณประธานวงศ์ยังกล่าวอีกด้วยว่า การเติบโตภายในองค์กรของบางธุรกิจ อาจสำคัญกว่าการทำยอดของบริษัท สองสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ต้องเติบโตคู่ไปด้วยกัน  ชมแง่คิดการบริหารของ CEO ท่านอื่นๆ ได้ในรายการ The Profit ฉลาดลงทุน ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 น. ทางช่องอมรินทร์ทีวี เอชดี 34

บทความล่าสุด

Top