Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

งานสัปดาห์ความปลอดภัย-อาชีวอนามัยภาคตะวันออก 2559

งานสัปดาห์ความปลอดภัย-อาชีวอนามัยภาคตะวันออก 2559

สยามกลการอุตสาหกรรมและพี.พี.เอ็น.โปรเฟสชั่นแนล โอเปอร์เรเตอร์ เซอร์วิส ร่วมสนับสนุนงานสัปดาห์ความปลอดภัย-อาชีวอนามัยภาคตะวันออก 2559 วันที่ 13-14 ต.ค. 59 ณ โรงแรมสตาร์ จ.ระยอง โดยได้รับเกียรติร่วมจัดกิจกรรมให้ความรู้ความปลอดภัยหลากหลายรูปแบบสำหรับผู้มาร่วมงาน เช่น การแข่งขันผู้บังคับรถยก  การฝึกอบรมรถยกภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ   กิจกรรม Test drive ทดลองขับรถยกยูนิแคริเออร์ฟอร์คลิฟท์    พร้อมรณรงค์ด้านความปลอดภัยแจก Safety poster การควบคุมรถยกอย่างปลอดภัยฟรี

ซึ่งในโอกาสนี้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลย์วัฒน์ (ที่ 5 จากขวา)  รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และนายอาทิตย์ อิสโม (ที่ 6 จากขวา) ประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธของบริษัท โดยนายเข้มแข็ง ขันแข็ง ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายรถเช่าและบริหาร (ที่ 4 จากขวา)บริษัท พี.พี.เอ็น.โปรเฟสชั่นแนล โอเปอร์เรเตอร์ เซอร์วิส จำกัด  ให้การต้อนรับ

นายสุวิทยา จันทวงศ์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ให้เกียรติมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ บริษัท พี.พี.เอ็น.โปรเฟสชั่นแนล โอเปอร์เรเตอร์ เซอร์วิส จำกัด โดยนายเข้มแข็ง ขันแข็ง ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายรถเช่าและบริหารเป็นตัวแทนขึ้นรับมอบ

 

ผู้ชนะและผู้สอบผ่านกิจกรรมการแข่งขันและการอบรมรถยก

กิจกรรม “อบรมการขับรถยกและบำรุงรักษาอย่างถูกวิธีและปลอดภัย” ซึ่งเปิดให้อบรมฟรีทั้งภาคทฤษดีและปฏิบัติสำหรับผู้สนใจ ซึ่งผู้ผ่านการอบรมนั้นได้รับการรับรองทักษะโดยใบประกาศเกียรติคุณร่วมระหว่าง สมาคมความปลอดภัยในการทำงาน จ. ระยอง และบริษัท พี.พี.เอ็น. โปรเฟสชั่นแนล โอเปอร์เรเตอร์ เซอร์วิส จำกัด ควบคุมการอบรมโดย อ. ณรงค์ฤทธิ์ เกษาพันธ์ ผจก. ส่วนวิชาการฝึกอบรม  (ที่ 4 จากด้านซ้ายแถวยืน)


กิจกรรม “การแข่งขันผู้บังคับรถยก” การแข่งขันเปิดกว้างให้ผู้สนใจทดสอบทักษะในการควบคุม  รถยกในสนามทดแข่งซึ่งออกแบบเป็นพิเศษ
ดำเนินการแข่งขันและควบคุมโดย อ. ไพฑูรย์ หันตุลา วิทยากร  ส่วนฝึกอบรม


ผู้ชนะอันดับ 1 คุณอุทัย มูลจันทร์
ผู้ชนะรองอันดับที่ 1 คุณดนัย สาระพล
ผู้ชนะรองอันดับที่ 2 คุณสุขุม โอสถานนท์

บทความล่าสุด

Top