Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

พี.พี.เอ็น.มาร์เก็ตติ้ง รับมอบฟลีทรถบริการกว่า 22 คัน

บริษัท พี.พี.เอ็น.มาร์เก็ตติ้ง จำกัด มืออาชีพด้านการบริหารงานเช่ารถฟอร์คลิฟท์ เปิดตัวโซลูชั่นด้านการเช่ารถยนต์เชิงพาณิชย์ (รถตู้ไฟฟ้า รถบัสไฟฟ้า/รถโค้ชไฟฟ้า  รถกระบะ ฯลฯ)  สำหรับธุรกิจและอุตสาหกรรมทุกประเภททั่วไทย ล่าสุดรับมอบฟลีทรถบริการสำหรับธุรกิจรถฟอร์ลิฟท์กว่า 22 คัน จาก  บริษัท สยามนิสสันเซลส์ จำกัด เพื่อเตรียมส่งมอบต่อ บริษัท สยามกลการอุตสาหกรรม จำกัด ผู้แทนจำหน่าย รถยูนิแคริเออร์ฟอร์คลิฟท์ อย่างเป็นทางการ  โดยปรับปรุงจากรถกระบะนิสสัน นาวาร่า รุ่น E  เกียร์อัตโนมัติ 7 สปีด ติดตั้งหลังคาไฟเบอร์ สติกเกอร์สำหรับแบรนด์ ฟิล์มกรองแสง พร้อมติดตั้งระบบ GPS เพิ่มเติม สำหรับแสดงตำแหน่งรถยนต์และวิเคราะห์พฤติกรรมการขับขี่

บริษัท พี.พี.เอ็น.มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ขยายโซลูชั่นบริการเช่ารถเพื่อสนับสนุนธุรกิจขนส่ง การเคลื่อนย้ายสินค้า งานโลจิสติกส์ และการขนส่งมวลชน ครอบคลุมการเช่ารถฟอร์คลิฟท์ระยะสั้น-ระยะยาว ระบบจัดการฟลีทรถเช่า และการเช่ารถยนต์เชิงพาณิชย์ (รถตู้ รถบัส/รถโค้ช/ รถกระบะ)  เน้นการให้บริการด้วยรถยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (เช่น รถบัส รถตู้)  จาก BYD ซึ่งเป็นผู้นำด้านพลังงานสะอาดและนวัตกรรมแบตเตอรี่แบบ Li-Iron  (แบตเตอรี่ไอออนฟอสเฟต หรือ LiFePO4) ร่วมพัฒนาวิถีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

จากภาพ ผู้บริหาร บริษัท พี.พี.เอ็น.มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ร่วมรับมอบรถและถ่ายภาพร่วมกับ ผู้บริหาร บริษัท สยามนิสสันเซลส์ จำกัด และ บริษัท นิสสันมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด  ลำดับตามบริษัท  


ผู้บริหาร บริษัท พี.พี.เอ็น.มาร์เก็ตติ้ง จำกัด  : 1) คุณสยาม ก้องภักดีสุข กรรมการผู้จัดการ 2) คุณเข้มแข็ง ขันแข็ง ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหารจัดการงานรถเช่า 3) คุณชูชาติ เอวกาญจนะ ผู้จัดการฝ่ายบริหารจัดการงานรถเช่า  

ผู้บริหาร บริษัท นิสสันมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด : 5) คุณหนึ่งนุช อินทรจิตร รองผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขายลูกค้ารายใหญ่    6) คุณทนงศักดิ์  พงษ์ธัญญวิชัย  ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขายลูกค้ารายใหญ่  


ผู้บริหาร บริษัท สยามนิสสันเซลส์ จำกัด : 7) คุณศศิธร  สุวรรณกาญจน์  ผู้จัดการระดับสูงด้านขาย  4) คุณอังกร หวังสวาสดิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขายและการตลาด

บทความล่าสุด

Top