Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Reach trucks รุ่นพิเศษสำหรับคลังสินค้าที่มีพื้นที่จำกัด

.jpg
.jpg
Reach trucks รุ่นพิเศษสำหรับคลังสินค้าที่มีพื้นที่จำกัด (Y)(T)2T1-L10-15U จากยูนิแคริเออร์ ที่สามารถควบคุมงาได้หลากหลายทิศทาง ช่วยตอบโจทย์คลังสินค้าที่มีพื้นที่ระหว่างพาเลทจำกัด และความสามารถในการยกสูงกว่า 7.5 เมตร*
 
รถ Reach Trucks จากยูนิแคริเออร์ รุ่น (Y)(T)2T1-L10-15U
✔️หมุนงาได้ 180 องศาอย่างนิ่มนวล
✔️สามารถใช้งานในคลังสินค้าพื้นที่จำกัด โดยที่ไม่จำเป็นต้องกลับรถฯ เมื่อยกสินค้าระหว่างพาเลทซ้าย-ขวา
✔️สามารถยกได้สูงกว่า 7.5 เมตร
 
รถ Reach Trucks จากยูนิแคริเออร์ รุ่น (Y)(T)2T1-L10-15U พลังงานจาก ⚡แบตเตอรี่ลิเธียมไออนฟอสเฟต⚡ ที่ช่วยให้ทุกการใช้งานเป็นเรื่องง่ายดาย
🍃 ไม่ต้องเติมไอเคมี ไม่ต้องเติมน้ำกลั่น ไม่มีมลพิษ
🕐 ใช้ระยะเวลาในการชาร์จเพียง 2 ชั่วโมง*
 
ช่วยให้เจ้าของธุรกิจได้รับความคุ้มค่ามากที่สุดในการใช้งานรถฟอร์คลิฟท์ยูนิแคริเออร์ สามารถให้ที่ปรึกษาการขายผู้เชี่ยวชาญเข้าไปตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้งานหน้างานได้เลย !
 
สอบถามสินค้าและบริการ
☎️ Call: 038 574 297
 

บทความล่าสุด

Top