Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

อบรมการควบคุมรถฟอร์คลิฟท์ในงานเปิดศูนย์ความร่วมมือฝึกอบรมทักษะอุตสาหกรรมเหมราช (HISCA)


สยามกลการอุตสาหกรรมและพี.พี.เอ็น.โปรเฟสชั่นแนล โอเปอร์เรเตอร์ เซอร์วิส ได้รับเกียรติจัดกิจกรรมให้ความรู้ความปลอดภัยในงานเคลื่อนย้ายสินค้าและให้การอบรมการควบคุมรถฟอร์คลิฟท์ในงานเปิดศูนย์ความร่วมมือฝึกอบรมทักษะอุตสาหกรรมเหมราช (HISCA) และเป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานการเตรียมแรงงานรองรับระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ณ อีซี่พล่าซ่า 1 ชั้น 2 นิคมอุตสาหกรรมอิสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 9 มีนาคม ที่ผ่านมา

โดย พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อม หม่อมหลวง ปุณฑริก สมิติ  ปลัดกระทรวงแรงงาน และคณะให้เกียรติเยี่ยมชมบูธการฝึกอบรมของบริษัทฯพร้อมชมการสาธิตรถยูนิแคริเออร์ฟอร์คลิฟท์ โดย อ. ณรงค์ฤทธิ์ เกษาพันธ์ รักษาการ ผจก. ฝ่ายฝึกอบรม   และคณะอาจารย์ให้การต้อนรับ

กิจกรรม “อบรมการควบคุมรถยกอย่างปลอดภัยและบำรุงรักษา” ได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมาก โดยผุ้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปติบัติ และได้ทดลองควบคุมรถฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้าทั้งแบบนั่งขับและแบบยืนขับ เพื่อนำไปประยุต์ใช้ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยยิ่งขึ้น ดูแลการอบรมโดย อ. ไพฑูรย์ หันตุลา วิทยากร  ส่วนฝึกอบรม และ อ. กันตภณ ขยันกิจ ผู้ช่วยวิทยากร

บทความล่าสุด

Top