Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

โครงการ “ปฏิทินเก่าสร้างคุณค่า” มอบให้กับศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด

ปก SI calendar 65
SI calendar 65

บจก. สยามกลการอุตสาหกรรม ผู้แทนจำหน่ายรถฟอร์คลิฟท์ยูนิแคริเออร์ ได้นำปฏิทินเก่าที่รวบรวมได้จากผู้บริหารและพนักงานจากโครงการ “ปฏิทินเก่าสร้างคุณค่า” มอบให้กับศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ภายใต้มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ส่งมอบปฏิทินโดย คุณปิตินันท์ พันธ์ุแย้มมาลี ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายทรัพยากรบุคคลและสำนักงาน (ด้านซ้ายในภาพ) และ คุณกานต์ นิธิโภคทรัพย์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์ (ด้านขวาในภาพ) เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา

“โครงการปฏิทินเก่าสร้างคุณค่า” ได้นำปฏิทินตั้งโต๊ะ ไปบริจาคให้แก่น้อง ๆ ผู้พิการทางสายตา เพื่อนำไปผลิตสื่ออักษรเบรลล์ในการเรียน โดยศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด ดำเนินงานผลิตสื่อสำหรับผู้พิการทางสายตาโดยมีทีมงานที่มีความชำนาญด้านการผลิตสื่อ เพื่อให้บริการสมาชิกในรูปแบบห้องสมุดให้บริการยืม-คืน

🚩 ผู้สนใจสามารถบริจาคได้ที่ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯ

📦 ส่งที่ ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด 78/2 หมู่ 1 ต. บางตลาด ซ. ติวานนท์-ปากเกร็ด 1 ถ. ติวานนท์ อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 11120 หรือสามารถเข้าไปบริจาคที่มูลนิธิได้เลยครับ
☎️ สอบถามข้อมูลโทร. 02-583-6518

บริษัท สยามกลการอุตสาหกรรม จำกัด
8/5 หมู่ 8 ถนน สุขุมวิท (สายเก่า) ตำบลท่าข้าม
อำเภอบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
โทรศัพท์ : 038 574 297
Line : @UniCarriersThai
E-mail : [email protected]

บทความล่าสุด

Top