Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

วันที่ 28-29 มีนาคม 2559 ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน บริษัท พี.พี.เอ็น.โปรเฟสชั่นแนล โอเปอร์เรเตอร์ เซอร์วิส จำกัด ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระยองจัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ในสาขา พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกใช้เครื่องยนต์ ระดับ 1 และสาขา พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกไฟฟ้า ระดับ 1 ทดสอบ ณ PPN POS จังหวัดระยอง โดยมีผู้สนใจเข้ารับการทดสอบมาตรฐานทั้งหมด 4 ท่าน ผ่านการทดสอบจำนวน 2 ท่าน และไม่ผ่านการทดสอบจำนวน 2 ท่าน ผู้ผ่านการทดสอบจะได้รับหนังสือรับรองจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

บทความล่าสุด

Top