Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

พีพีเอ็น มาร์เก็ตติ้ง เติบโตอย่างมั่นคง วางศิลาฤกษ์ สร้างสำนักงานใหม่ อ. บางปะกง จ. ฉะเชิงเทรา

พีพีเอ็น มาร์เก็ตติ้ง  เติบโตอย่างมั่นคง วางศิลาฤกษ์ สร้างสำนักงานใหม่ อ. บางปะกง จ. ฉะเชิงเทรา
คุณพรพินิจ พรประภา ประธานกรรมการผู้จัดการ คุณประธานวงศ์ พรประภา กรรมการผู้จัดการใหญ่ และครอบครัว ร่วมกับคณะผู้บริหาร บจก. สยามกลการอุตสาหกรม เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานและคลังสินค้า บจก. พีพีเอ็น มาร์เก็ตติ้ง  อ. บางปะกง จ. ฉะเชิงเทรา เพื่อรองรับการขยายตัวทางของธุรกิจรถฟอร์คลิฟท์ “ยูนิแคริเออร์” และ “บีวายดี”  รองรับความต้องการของธุรกิจโครงการบริหารงานเคลื่อนย้ายสินค้า (Fleet management project) และเช่ารถฟอร์คลิฟท์ซึ่งมีความต้องการมากขึ้น พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพในงานบำรุงรักษาและการให้บริการลูกค้าในพื้นที่ภาพตะวันออกได้ดียิ่งขึ้น  โดยเป็นอาคารอเนกประสงค์ แยกเป็นสองส่วน จัดสรรพื้นที่สำหรับคลังสินค้าจัดเก็บรถฟอร์คลิฟท์ คลังอะไหล่ พร้อมพื้นที่เฉพาะสำหรับบริการบำรุงรักษา และอาคารสำนักงาน  บนพื้นที่กว่าเก้าไร่ รองรับกำลังคนได้กว่า 200 คน

บทความล่าสุด

Top