Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Ozone สำคัญกับเราขนาดไหน ถึงต้องมีวันโอโซนโลก

🌏 Ozone สำคัญกับเราขนาดไหน ถึงต้องมีวันโอโซนโลก❓
 
โอโซน เป็นหนึ่งในสารพิษที่อยู่ในอากาศและเป็นอันตรายต่อระบบหายใจมนุษย์ แต่โอโซนนั้น เปรียบเสมือนเกราะป้องกันโลกจากรังสีอัลตร้าไวโอเลต (UV) จากดวงอาทิตย์
👍โอโซนที่ดี อยู่ในชั้นบรรยากาศสูงกว่าพื้นดินมากกว่า 40 กิโลเมตรขึ้นไป
👎โอโซนที่เป็นอันตราย จะอยู่สูงกว่าพื้นดินไม่เกิน 2 กิโลเมตร เกิดจากควันจากท่อไอเสียรถยนต์ โรงงานอุตสาหกรรมเป็นต้น
.
แต่เนื่องจากปัจจุบันมีการทำลายชั้นโอโซนไปมากมายจากการใช้ชีวิตประจำวันของมนุษย์ ในวันที่ 16 กันยายน 2530 เป็นต้นมา ถูกกำหนดเป็นวันโอโซโลก โดยนานาประเทศได้ร่วมกันจัดทำอนุสัญญาการป้องกันชั้นบรรยากาศโอโซน ขึ้นในปี พ.ศ. 2528 เรียกว่า “อนุสัญญาเวียนนา และพิธีสารว่าด้วยการเลิกใช้สารทำลายชั้นโอโซน” และจัดให้ลงนามใน “พิธีสารมอนทรีออล” ขึ้นในวันที่ 16 กันยายน 2530
 
ประเทศไทยได้เข้าร่วมลงนามในพิธีนี้เมื่อ 15 กันยายน 2531 และให้คำสัตยาบัน เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2530 เริ่มมีผลเมื่อ 2 ตุลาคม 2532
 
ปัจจุบัน ยูนิแคริเออร์ ได้ร่วมลดการเกิดมลพิษเพื่อช่วยลดการเกิดโอโซนที่อันตราย ปรับเปลี่ยนการใช้แบตฯ แบบกรด-ตะกั่ว ที่มีการเติมน้ำกลั่น มีไอเคมีและประจุไฟฟ้า มาเป็น แบตฯ ลิเธียมไอออนฟอตเฟต ช่วยลดมิลพิษที่เกิดขึ้น และเพื่อให้สิ่งแวดล้อมและผู้ใช้งานปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
 
สอบถามสินคสอบถามสินค้าและบริการ
☎️ Call: 038 574 297

บทความล่าสุด

Top