Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ยูนิแคริเออร์ฟอร์ลิฟท์ ช่วยขับเคลื่อนกลไกโลจิสติกส์อุตสาหกรรม

VANTEC AMATA LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD หนึ่งในผู้ให้บริการโลจิสติกส์ชั้นนำซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง VANTEC Corporation และ Amata Corporation PLC. เลือกใช้ยูนิแคริเออร์ฟอร์คลิฟท์เป็นหนึ่งในกลไกการขับเคลื่อนระบบโลจิสติกส์ ซึ่งมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับโยบายของบริษัท ทั้งในด้านการบริหารพื้นที่ ความปลอดภัย และระบบ Automation

โดยคุณธีระชาติ ดั่นชะวงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบำรุงรักษา (ที่ 3 จากซ้าย) ร่วมกับคุณ นนท์ชญาน์ สกุลตันติพัฒน์ และคุณกานต์ นิธิโภคทรัพย์ ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ (ที่ 2 และที่ 1 จากซ้ายตามลำดับ) ให้เกียรติร่วมถ่ายภาพการส่งมอบรถยูนิแคริเออร์ฟอร์คลิฟท์รุ่น 1F series และรถฟอร์คลิฟท์มอเตอร์ไฟฟ้า เป็นจำนวนรวมกว่า 12 คัน เมื่อเร็วๆนี้

บทความล่าสุด

Top