Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

บริษัท สยามกลการอุตสาหกรรม จำกัด ได้ผ่านเกณฑ์การทดสอบและได้รับการคัดเลือกจาก บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด


credit : https://www.irpc.co.th/about-us/#history

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หนึ่งในผู้นำของเอเชียด้านธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่นครบวงจร ดำเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศ
ทั้งด้านองค์กรและการผลิต  ความรับผิดชอบต่อสังคม  การสร้างมูลค่าเพิ่มสำหรับผลิตภัณฑ์  นวัตกรรมใหม่ และสร้างความพึงพอใจต่อลูกค้า
โดยแบ่งเป็นกลุ่มธุรกิจสำคัญ เช่น ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และธุรกิจสนับสนุนอื่นๆ

การบริหารงานด้านโลจิสติกส์รวมถึงงานเคลื่อนย้ายสินค้าภายในคลังสินค้าและโรงงานเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญสำหรับการขับเคลื่อนธุรกิจขนาดใหญ่ โดยล่าสุด บริษัท สยามกลการอุตสาหกรรม จำกัด ได้ผ่านเกณฑ์การทดสอบและได้รับการคัดเลือกจาก บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ให้จัดหาและบริหารโครงการเช่า (Fleet management) รถยูนิแคริเออร์ฟอร์คลิฟท์ รุ่น 1F Series 125 คัน สำหรับใช้งานในโรงงานและคลังสินค้าต่างๆ

บริษัท สยามกลการอุตสาหกรรม จำกัด เป็นผู้แทนจำหน่าย รถยูนิแคริเออร์ฟอร์คลิฟท์ อย่างเป็นทางการ มีประสบการณ์ในธุรกิจการขาย บริการและให้เช่ารถฟอร์คลิฟท์กว่า 27 ปี เน้นการให้บริการที่มีคุณภาพ ความปลอดภัย และการพัฒนาประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนร่วมกับลูกค้า

จากภาพ (1) คุณภาณุทัต เกียรติ์อนันต์ชัย Vice President Tank Farm,Port & Logistics Department  (2) คุณสำฤทธิ์ ลีละวงศ์เทวา Section Manager TLWL (3) คุณประภาส เหมทรัพย์ Section Manager PLBG  และทีมงาน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติรับมอบรถยูนิแคริเออร์ฟอร์คลิฟท์ร่วมกับ (4) คุณวรพล ณรงค์รักเดช ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขาย (5) คุณสุรินทร์ มธุรสพงศ์พันธ์ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริการและอะไหล่  (6) คุณวิริยะ กองชัยมงคง ผู้จัดการฝ่ายขายภาค ประจำสาขาตะวันออก และทีมงาน บริษัท สยามกลการอุตสาหกรรม จำกัด


คุณภาณุทัต เกียรติ์อนันต์ชัย  Vice President Tank Farm, Port & Logistics Department บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) กล่าวต้อนรับในพิธีส่งมอบรถยูนิแคริเออร์ฟอร์คลิฟท์

คุณวรพล ณรงค์รักเดช ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขาย บริษัท สยามกลการอุตสาหกรรม จำกัด กล่าวขอบคุณลูกค้าพร้อมกับเน้นย้ำการให้บริการอย่างดีที่สุด
มอบของที่ระลึกให้กับผู้บริหาร บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
คุณภาณุทัต เกียรติ์อนันต์ชัย  Vice President
Tank Farm,Port & Logistics Department
คุณสำฤทธิ์ ลีละวงศ์เทวา
Section Manager TLWL
คุณประภาส เหมทรัพย์
Section Manager PLBG

“O” สัญลักษณ์ ZERO Accident รณรงค์เพื่อความปลอดภัย ลดอุบัติเหตุให้เหลือศูนย์

ติดตั้งถังดับเพลิงและไซเรนเสริมความปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน รถยูนิแคริเออร์ฟอร์คลิฟท์ขณะจอดรอการส่งมอบเพื่อใช้งานในคลังสินค้าและโรงงาน

บทความล่าสุด

Top