Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ปัจจัยสำคัญในการเลือกผู้ให้บริการเช่าหรือซื้อรถฟอร์คลิฟท์

1. “เช่าหรือซื้อรถฟอร์คลิฟท์” เลือกอย่างไรดี
– หากใช้งานเบา เคลื่อนย้ายสินค้าไม่มาก ใช้งานไม่บ่อย ใช้งานไม่หนัก เช่นใช้ยกสินค้าเดือนละ 2-3 ครั้ง ครั้งละ 8 ชม. ควรเลือก “การซื้อ” เพราะมีภาระด้านอะไหล่หรือการซ่อมบำรุงน้อย
– หากใช้งานหนัก เคลื่อนย้ายสินค้าจำนวนมาก ใช้งานอย่างต่อเนื่อง มีตัวชี้วัดเป็นกำหนดเวลา ปริมาณสินค้า และต้องการควบคุมค่าใช้จ่าย ควรเลือก”การเช่า” เพราะมีภาระด้านอะไหล่และการซ่อมบำรุงมาก ควรให้ผู้ให้บริการช่วยบริหารจัดการ

2. “ราคาเช่าต่อเดือนต่ำสุด” ราคาสุดคุ้ม เป็นเครื่องมือหลักที่ใช้ในการตัดสินใจของฝ่ายจัดซื้อ
ปัจจัยเหล่านี้เป็นปัจจัยหลักที่มักใช้วัดผลการประกวดราคา (ประมูลราคา) ในบริษัทโรงงานทั่วไป เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดผลงาน  แต่อาจมีผลกระทบต่อธุรกิจของท่านด้วยเหตุว่าผู้ตัดสินใจ (Decision maker) และผู้ใช้ (User) มักเป็นคนละหน่วยงานซึ่งดำเนินการไปตามหน้าที่แบบ “ผู้ซื้อไม่ได้ใช้ ผู้ใช้ไม่ได้ซื้อ” จึงทำให้การจัดซื้อผิดพลาด เพราะมิได้มองปัจจัยอื่นๆประกอบนอกจากราคาต่ำเป็นเครื่องตัดสิน ส่วนใหญ่แล้วประสิทธิภาพของงานในคลังสินค้ามักไม่ได้เกินจากการจัดซื้อสินค้าที่ราคาถูกที่สุด

3. คุณภาพของรถฟอร์คลิฟท์
รถฟอร์คลิฟท์ (รถยก) ในตลาดมีราคาและคุณภาพที่แตกต่างกัน เนื่องจากนโยบายในการออกแบบ รวมทั้งจากแหล่งผลิตทั่วโลกที่แตกต่างกัน รถฟอร์คลิฟท์นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นหลายแบรนด์ได้ขยายแหล่งผลิตเข้าไปในประเทศจีน และมีหลายแบรนด์ที่เน้นทำตลาดการเสนอขายราคาต่ำ ซึ่งหลายๆครั้งพบว่า รถฟอร์คลิทฟ์เหล่านี้มักมีปัญหาด้านบริการหลังการขาย อะไหล่ และราคาขายต่อ ซึ่งโดยรวมแล้วมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพงานเคลื่อนย้ายสินค้าและโลจิสติกส์

4. คนขับรถฟอร์คลิฟท์ (Forklift operator)
ผู้ขับหรือควบคุมรถฟอร์คลิฟท์ที่ไม้ได้รับการอบรมอย่างเหมาะสม มักมีความรับผิดชอบ และมีทักษะในการควบคุรถต่ำ จึงง่ายต่อการเกิดอุบัติเหตุทั้งชีวิตและความเสียหายของทรัพย์สินทั้งตัวรถและสินค้า เพราะงานขับรถฟอร์คลิฟท์จำเป็นต้องใช้ประสบการณ์ในการเรียนรู้และในการขับควบคุมอย่างเหมาะสม สะสมชั่วโมงทำงานให้เกิดความชำนาญ ปลอดภัย จึงจะสร้างประสิทธิภาพและให้ผลตอบแทนทางธรุกิจได้อย่างเต็มที่

ตัวอย่างการใช้งานที่ไม่เหมาะสม เช่น รถฟอร์คลิฟท์มีไว้ยกแต่ผู้ขับขี่ส่วนใหญ่ จะใช้งานผิดประเภท คือ ใช้ดึงใช้ดันทำให้รถยกได้รับความเสียหาย ทำให้ผู้เช่า และผู้ให้เช่าต้องมาเกิดกรณีพิพาทกันโดยใช่เหตุบางครั้งการทำงาน ภายในโรงงานมีลักษณะมาเฟียคือ ใช้ทรายหยอดเข้าไปในเครื่องบ้าง การนำรถมาขับแข่งกัน การเบรกรถให้หยุดโดยใส่เกียร์ถอยหลัง ซึ่งทำให้เกียร์และเพลาเสียหายอย่างหนัก

บทความล่าสุด

Top