Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

เสริมศิริมงคล ตั้งศาลพระภูมิ อาคารสำนักงานและคลังสินค้าแห่งใหม่ของ สยามกลการอุตสาหกรรม

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 เม.ย. 2564 ที่ผ่านมา คุณพรพินิจ พรประภา ประธานกรรมการผู้จัดการ และคุณประธานวงศ์ พรประภา กรรมการผู้จัดการใหญ่ ร่วมเป็นประธานในพิธีตั้งศาลพระภูมิสำหรับอาคารสำนักงานและคลังสินค้าแห่งใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นปฐมฤกษ์ในการเข้ามาปฏิบัติงาน ในอาคารบริษัท สยามกลการอุตสาหกรรม จำกัด ณ ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
คุณประธานวงศ์ พรประภา กรรมการผู้จัดการใหญ่  อัญเชิญพระชัยมงคล ขึ้นสู่ศาลฯ
คุณพรพินิจ พรประภา ประธานกรรมการผู้จัดการ (แถวแรกลำดับที่ 3 จากซ้าย) คุณประธานวงศ์ พรประภา กรรมการผู้จัดการใหญ่ (แถวแรกลำดับที่ 2 จากซ้าย)  คุณสยาม ก้องภักดีสุข กรรมการผู้จัดการ บจก. สยามกลการอุตสาหกรรม (แถวแรกซ้ายสุด)  และคุณดิษดิฐวัฒน์ ณรงค์รักเดช กรรมการผู้จัดการ บจก. สยาม แอดวานซ์ เทคโนโลยี่ รีเลชั่นชิป (แถวแรกขวาสุด) พร้อมดัวยผู้บริหารและพนังงานร่วมกันอธิฐานเพื่อความเป็นศิริมงคลในพิธีตั้งศาลพระภูมิ สำหรับอาคารสำนักงานและคลังสินค้าแห่งใหม่

บทความล่าสุด

Top