Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ต้นทุนในการมีรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าและคนขับที่เจ้าของธุรกิจต้องรู้

เช่ารถโฟล์คลิฟท์
เช่ารถโฟล์คลิฟท์

ต้นทุนในการมีรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าและคนขับที่เจ้าของธุรกิจต้องรู้

รู้หรือไม่ ? การใช้งานรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าและคนขับมีต้นทุนอะไรบ้าง

ท่ามกลางการแข่งขันในตลาดอุตสาหกรรมที่ยังคงมีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกวัน การดูแลปัจจัยเกี่ยวกับ “ต้นทุนการผลิต (Manufacturing Cost)” ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของวัตถุดิบ (Material Cost) แรงงาน (Labor Cost) และค่าใช้จ่ายสำหรับการผลิตภายในโรงงาน (Manufacturing Overhead) ที่กล่าวรวมไปถึงต้นทุนที่สำคัญ อย่างเช่น ต้นทุนในการเช่ารถโฟล์คลิฟท์ หรือ รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า เป็นต้น ให้มีความคุ้มค่าต่อการดำเนินงานมากที่สุด ถือเป็นหนึ่งในปัจจัยที่เจ้าของธุรกิจจำเป็นจะต้องให้ความสำคัญมากยิ่งขึ้น เพื่อการได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพ ภายใต้ต้นทุนการผลิตที่ต่ำและสามารถสร้างผลกำไรให้กับธุรกิจได้มากที่สุด

อย่างที่ได้กล่าวไปในข้างต้นว่า รถโฟล์คลิฟท์ หรือ รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า นับได้ว่าเป็นหนึ่งในต้นทุนการผลิตที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากสำหรับอุตสาหกรรมและโรงงาน เนื่องจากรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าเหล่านี้เป็นเครื่องจักรขนาดเล็กที่ถูกนำมาใช้ประโยชน์สำหรับการขนส่ง-ยกย้ายวัสดุและวัตถุดิบต่าง ๆ โดยต้นทุนในการใช้งานรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า ละคนขับที่เจ้าของธุรกิจจำเป็นจะต้องรู้เพื่อการคำนวณต้นทุนการผลิตได้อย่างถูกต้อง จะประกอบไปด้วยต้นทุนโดยตรงและต้นทุนโดยอ้อม ดังนี้

ต้นทุนในการมีรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าและคนขับที่เจ้าของธุรกิจต้องรู้

 1. ต้นทุนค่ารถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า
  ต้นทุนค่ารถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า เป็นต้นทุนที่มีความสำคัญเป็นลำดับแรกในการครอบครองรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า ซึ่งต้นทุนดังกล่าวนี้จะมีความแตกต่างกันออกไปตามปัจจัยหลายประการ อาทิ ขนาดของรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า น้ำหนักบรรทุกของรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า และจุดประสงค์ในการใช้งานรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบันนี้ธุรกิจต่าง ๆ ก็สามารถมีทางเลือกในการบริหารจัดการต้นทุนค่ารถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าที่มากยิ่งขึ้น ด้วยบริการเช่ารถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ที่จะสามารถช่วยให้ธุรกิจลดภาระต้นทุนค่ารถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าลงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 2. ต้นทุนด้านแรงงานของคนขับรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า
  เมื่อธุรกิจมีรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าไว้ในครอบครองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อีกหนึ่งต้นทุนที่จะตามมา คือ ต้นทุนด้านแรงงานของคนขับรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า ที่จะมีการแปรผันตรงกับศักยภาพของคนขับรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า ซึ่งถ้าหากธุรกิจต้องการคนขับรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าที่มีประสบการณ์ รวมถึงผ่านการฝึกอบรมและการรับรองที่พร้อมสำหรับการปฏิบัติงานโดยเฉพาะ ธุรกิจก็จำเป็นที่จะต้องแบกรับค่าใช้จ่ายทั้งในส่วนของเงินเดือนค่าจ้างและสวัสดิการต่าง ๆ ที่มากกว่า ในขณะเดียวกันหากธุรกิจต้องการฝึกอบรมคนขับรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าด้วยตัวเอง ธุรกิจก็จำเป็นที่จะต้องแบกรับค่าใช้จ่ายสำหรับการจ้างผู้ที่มีความชำนาญในการใช้งานรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้ามาทำการฝึกสอนเช่นเดียวกัน

 3. ต้นทุนค่าดูแลรักษารถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า
  หลังจากที่มีการใช้งานรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้ามาสักระยะหนึ่ง ต้นทุนค่าดูแลรักษารถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการดูแลแบตเตอรี่ ระดับน้ำมันไฮดรอลิก หลอดไฟแจ้งสถานะ หน้าปัดดิจิตอล ตลอดจนยางของรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า ถือเป็นอีกหนึ่งต้นทุนสำคัญที่ธุรกิจไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เพื่อช่วยให้การใช้งานรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าเป็นไปอย่างปลอดภัย และเกิดปัญหาในการใช้งานที่น้อยที่สุด

 4. ต้นทุนค่าซ่อมบำรุงรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า
  นอกจากต้นทุนค่าดูแลรักษารถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าแล้ว ในกรณีที่รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าเกิดปัญหาในการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของระบบเกียร์ เพลา ชุดบังคับเลี้ยว ระบบไฮดรอลิก มอเตอร์ไฟฟ้า แผงวงจร แบตเตอรี่ รวมไปถึงระบบไฟฟ้าต่าง ๆ ธุรกิจก็จำเป็นที่จะต้องแบกรับต้นทุนเพิ่มเติมในส่วนของการซ่อมบำรุงโดยช่างที่มีทักษะความชำนาญเกี่ยวกับรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าเป็นอย่างดี เพื่อเป็นการช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้งาน ร่วมกับการยืดอายุการใช้งานของรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าให้มากยิ่งขึ้น

จะเห็นได้ว่า การเลือกใช้งานรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าเพื่อการขนส่ง-ยกย้ายในธุรกิจสักหนึ่งคันล้วนมาพร้อมด้วยต้นทุนในด้านต่าง ๆ มากมายที่ธุรกิจจำเป็นจะต้องแบกรับในระยะยาว แต่อย่างไรก็ตามหากธุรกิจมีการเลือกใช้งานรถโฟล์คลิฟท์คุณภาพดี จากบริษัทผู้ผลิตที่มีประสิทธิภาพ ก็จะทำให้ธุรกิจสามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายและต้นทุนการผลิตที่เกิดขึ้นจากรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าในภาพรวมลงได้ และนอกจากนี้อีกหนึ่งทางเลือกดี ๆ ที่ธุรกิจไม่ควรพลาด คือ การเลือกใช้บริการเช่ารถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าพร้อมคนขับ หรือ Fleet management ที่จะช่วยให้ธุรกิจสามารถใช้งานรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าได้โดยที่ไม่ต้องคอยกังวลถึงประสิทธิภาพในการทำงาน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจ้างคนขับที่มีความเชี่ยวชาญ และการดูแลซ่อมบำรุงรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า เพื่อประโยชน์สำคัญในการช่วยให้ธุรกิจสามารถวางแผนค่าใช้จ่ายได้อย่างคงที่ในทุกเดือน และบริหารต้นทุนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

เลือกรถโฟล์คลิฟท์เพื่อเพิ่มผลประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ เลือกรถโฟล์คลิฟท์ดีเซลและรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า จากยูนิแคริเออร์ ผู้แทนจำหน่าย UniCarriers Forklift แบรนด์รถโฟล์คลิฟท์ระดับโลก ที่ได้รับ 3 รางวัลยอดเยี่ยมการันตีคุณภาพ ได้แก่ Dealer of Excellence, Top Market Share, และ Best Parts Sale Recovery ซึ่งมีรถโฟล์คลิฟท์ให้เลือกใช้งานมากมายสำหรับการช่วยขนส่งยกย้ายสินค้าและวัตถุดิบต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด นอกจากนี้ ยูนิแคริเออร์ โดย บจก. สยามกลการอุตสาหกรรม ยังมาพร้อมด้วยบริการเช่ารถยกพร้อมคนขับ หรือ Fleet management ที่ถูกออกแบบมาเพื่อการช่วยตอบโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากร ควบคุมค่าใช้จ่าย ลดอุบัติเหตุ และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานโดยเฉพาะ นอกจากนี้เรายังมีบริการหลังการขายและบริการบำรุงรักษาโดยทีมช่างผู้มีประสบการณ์ดูแลรถโฟล์คลิฟท์กว่า 30 ปีที่ผ่านการอบรมด้วยหลักสูตร UC STEP จากประเทศญี่ปุ่น เพื่อการันตีถึงคุณภาพที่จะได้รับจากทีมงานมืออาชีพของเราอย่างแท้จริง

สนใจรถโฟล์คลิฟท์ดีเซลและรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า หรือติดต่อสอบถาม
บริษัท สยามกลการอุตสาหกรรม จำกัด
8/5 หมู่ 8 ถนน สุขุมวิท (สายเก่า) ตำบลท่าข้าม
อำเภอบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
โทรศัพท์ : 038 574 297
Line : @UniCarriersThai
E-mail : [email protected]

บทความล่าสุด

Top