Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

นวัตกรรมรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าพลังแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนฟอสเฟต พลังงานสะอาดคุณภาพสูง

นวัตกรรมรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า
นวัตกรรมรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า

นวัตกรรมรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าพลังแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนฟอสเฟต พลังงานสะอาดคุณภาพสูง

รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าที่ทรงพลังและรักษ์โลก

รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า(หรือ รถฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้า) เป็นรถโฟล์คลิฟท์ที่ขับเคลื่อนเครื่องยนต์ด้วยแบตเตอรี่จึงไม่มีทั้งเขม่าควันพิษส่งผลให้มีความปลอดภัยต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพของพนักงาน อีกทั้งไม่มีเสียงดังขณะขับเคลื่อนจึงไม่รบกวนการทำงานของพนักงาน นอกจากนั้นรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้ายังไม่ทิ้งรอยคราบสกปรกตามพื้นหรือผนัง มีความทนทานต่ออุณหภูมิความเย็นติดลบเปียกชื้นได้ถึง -55 องศาจึงเหมาะสมในการใช้งานภายในอาคาร เช่น คลังสินค้า, คลังกระจายสินค้า, โกดังอาหาร, คลังเก็บยา, ห้องเย็น, ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น

แบตเตอรี่ที่ใช้ในรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้ามีหลากหลายประเภท ในอดีตคนนิยมใช้แบตเตอรี่ตะกั่ว-กรดที่สามารถหาได้ง่ายและราคาถูกแต่ต้องใช้การชาร์จที่ยาวนานและต้องมีระยะคูลดาวน์หลังการชาร์จด้วย ทำให้การใช้รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าไม่สามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง นอกจากนั้นยังต้องคอยเติมน้ำกลั่นเพื่อป้องกันความเสียหายของแบตเตอรี่และเพื่อให้อายุการใช้งานยาวนานมากยิ่งขึ้น ที่สำคัญรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ตะกั่ว-กรดควรใช้งานภายในอาคารที่เป็นพื้นที่เปิด ระบายอากาศดี เพราะหากใช้งานจนแบตเตอรี่เกิดความร้อนน้ำกลั่นจะระเหยเป็นไอเคมีซึ่งมีพิษต่อร่างกายมนุษย์ รวมไปถึงการจัดพื้นที่ในการชาร์จควรอยู่ห่างจากพนักงานหรือสถานที่ทำงาน เนื่องจากการชาร์จแบตฯชนิดนี้จะมีไอเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของพนักงานทำให้อุตสาหกรรมต้องเพิ่มพื้นที่สำหรับการชาร์จโดยเฉพาะ ซึ่งในปัจจุบันข้อจำกัดเหล่านี้ก็ได้ถูกทดแทนด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนา ทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพ การลดปัญหาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ความคุ้มค่าในการใช้งาน รวมถึงระยะเวลาในการใช้งาน จึงเกิดเป็นนวัตกรรมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟต ที่ถือว่าเป็นพลังงานสะอาดสำหรับรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจที่ดีขึ้นอีกด้วย

นวัตกรรมรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า

อย่างที่ทราบกันในอดีตรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้านิยมใช้แบตเตอรี่ตะกั่วกรดในการขับเคลื่อนเครื่องยนต์ แต่ด้วยเทคโนโลยีทำให้ปัจจุบันแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนกลายเป็นแบตเตอรี่ที่นิยมนำมาใช้งานในหลายอุตสาหกรรม รวมไปถึงอุตสาหกรรมการผลิตรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าด้วยเช่นกัน แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนตอบโจทย์ทุกความต้องการได้อย่างดี ด้วยมีส่วนประกอบของธาตุลิเธียมที่เป็นเซลล์ไฟฟ้าที่ให้ประจุไฟฟ้าสูง มีความจุพลังงานและกำลังไฟฟ้าที่สูง รวมไปถึงเป็นชนิดเซลล์แห้งจึงไม่มีส่วนประกอบอันตรายต่อสภาพแวดล้อม นอกจากนี้แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนยังมีขนาดเล็กจึงช่วยเพิ่มพื้นที่การทำงานโดยเฉพาะที่นั่งสำหรับผู้ควบคุมรถให้มีพื้นที่กว้างมากขึ้นจึงช่วยลดความเมื่อยล้าจากการทำงานได้เป็นอย่างดี แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนที่ใช้ในอุตสาหกรรมมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันตามวัสดุที่ใช้ทำขั้วบวก รวมถึงขั้วลบส่วนมากจะทำจากแกรไฟต์แต่มีบางชนิดที่ใช้วัสดุต่างกันออกไป แต่ชนิดของแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนที่เหมาะสมในการนำมาใช้ในรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าคือ แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนฟอสเฟตเพราะเป็นชนิดของแบตเตอรี่ที่มีแรงดันไฟฟ้าสูง ทนทานต่อการสั่นสะเทือน-แรงกดดัน ไม่เกิดการระเบิดแม้จะมีความร้อนถึง 300 องศาเซลเซียส มีความเสถียร และจุพลังงานไฟฟ้าได้มากจึงเหมาะสมสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าพลังแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนฟอสเฟตที่ทรงประสิทธิภาพ

รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าพลังแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนฟอสเฟต เป็นเทคโนโลยีพลังงานสะอาดที่ถูกพัฒนาขึ้นมา เพื่อทดแทนพลังงานเชื้อเพลิงที่กำลังลดน้อยลงไป ที่ใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาให้โลหะที่รองรับความร้อนในแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนฟอสเฟตมีความทนทานต่อปฏิกิริยาทางเคมี ทำให้ได้พลังงานที่สูงในขณะที่มีขนาดของแบตเตอรี่ที่เล็กลง ไม่มีมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม แบตเตอรี่ช่วยประหยัดเวลาในการชาร์จ และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน นอกจากนั้นรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าพลังแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนฟอสเฟตยังมีขนาดที่เล็กเมื่อเทียบกับรถโฟล์คลิฟท์ประเภทอื่นจึงทำให้มีความคล่องตัวและรวดเร็วในการยก-ย้าย เลี้ยวในวงเลี้ยวแคบๆ ได้ดี โดยเฉพาะในพื้นที่ขนาดเล็กหรือพื้นที่แคบ รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนฟอสเฟตจึงมากด้วยศักยภาพในการใช้งาน

ศักยภาพของรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าพลังแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนฟอสเฟต

  1. ความจุพลังงานและกำลังไฟฟ้าที่สูง แบตเตอรี่ลิเทียมไออนฟอสเฟตมีส่วนประกอบของธาตุลิเธียมซึ่งมีเซลล์ไฟฟ้าเคมีทำให้แบตเตอรี่มีแรงดันไฟฟ้าที่สูง และมีความเสถียรของพลังงานกว่าแบตเตอรี่ชนิดอื่น ส่งผลให้รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้ามีสมรรถนะในการยกสิ่งของที่มีน้ำหนักในระยะทางที่ไกลและยาวนานได้มากขึ้น

  2. ความปลอดภัย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าที่ใช้พลังแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนฟอสเฟตมีความปลอดภัยในการใช้งานไม่มีการการรั่วของก๊าซและการเกิดเพลิงไหม้ เนื่องจากวัสดุที่ใช้เป็นโลหะซึ่งแตกต่างจากแบตเตอรี่ชนิดอื่นที่ใช้ก๊าซ จึงมีข้อดีคือไม่สามารถติดไฟหรือเกิดการเผาไหม้ได้แม้จะมีความร้อนถึง 300 องศาเซลเซียสและยังทนทานต่อการสั่นสะเทือน-แรงกดดัน นอกจากนั้นหากถูกของมีคมเจาะจนทำให้ได้รับความเสียหายแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนฟอสเฟตก็ไม่เกิดการลุกไหม้หรือระเบิดเหมือนแบตเตอรี่ชนิดอื่น

  3. มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน การที่แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนฟอสเฟตทนทานต่ออุณหภูมิสูงจึงลดความเสี่ยงที่จะทำให้แบตเตอรี่เสื่อมสภาพในการใช้งาน อีกทั้งสามารถชาร์จพลังงานไฟฟ้าได้สูงสุดถึง 4,000 รอบ หรือมีอายุการใช้งานได้นานถึง 10 ปี จึงมีความคุ้มค่าสำหรับการใช้งานในระยะยาว

  4. เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการยก-ย้ายในงานอุตสาหกรรมที่มีจำนวนรอบในการทำงานมาก การเลือกใช้รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าพลังแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนฟอสเฟตจึงเป็นการรักษาสภาพแวดล้อมและสุขภาพของพนักงาน เพราะเป็นเซลล์แห้งไม่ต้องเติมน้ำกลั่นเหมือนแบตเตอรี่ตะกั่วกรดจึงไม่มีไอเคมี และไม่มีส่วนประกอบเป็น Cobalt เหมือนแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนชนิดอื่นซึ่งเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมหากกำจัดหรือนำไปรีไซเคิลที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนฟอสเฟตใช้ Iron & Phosphate เป็นส่วนประกอบเป็นสารที่มีตามธรรมชาติจึงไม่มีพิษต่อสิ่งแวดล้อม

  5. ชาร์จไวพร้อมใช้งาน การชาร์จไฟของแบตเตอรี่ไอออนฟอสเฟตใช้เวลาในการชาร์จไฟประมาณ 2 ชั่วโมงเท่านั้นก็สามารถนำรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าไปใช้งานได้ทันที ช่วยเพิ่มรอบในการยก-ย้าย เพิ่มความรวดเร็วในการทำงาน และยังใช้งานลักษณะที่เป็นกะได้ดี นอกจากนี้หากทิ้งแบตเตอรี่ไว้เป็นเวลานานโดยไม่มีการใช้งานสามารถชาร์จไฟและนำไปใช้งานได้เลยโดยที่ไม่ต้องมีการกระตุ้นแบตเตอรี่เหมือนแบตเตอรี่ชนิดอื่น ๆ ทำให้การทำงานมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

  6. มีขนาดเล็ก และน้ำหนักเบา ขนาดและน้ำหนักของแบตเตอรี่มีผลต่อการใช้พลังงานในการขับเคลื่อนเพราะแบตเตอรี่เป็นส่วนหนึ่งที่รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าต้องรองรับน้ำหนัก รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าที่ใช้แบตเตอรี่ตะกั่วกรดตัวแบตเตอรี่จะมีน้ำหนักและมีขนาดใหญ่ จึงส่งผลให้รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้ามีขนาดที่ใหญ่ด้วยเช่นกัน จึงไม่มีความคล่องตัวในการใช้งานในพื้นที่ขนาดเล็ก แต่แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนฟอสเฟตมีขนาดเล็กและมีน้ำหนักเบาด้วยแร่ลิเทียมเป็นแร่ที่มีขนาดเบามากซึ่งเป็นส่วนประกอบของแบตเตอรี่จึงทำให้รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้ามีขนาดเล็กมีความคล่องตัวสูงในการเคลื่อนย้ายในที่แคบและประหยัดพลังงานในการขับเคลื่อน

แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนฟอสเฟตเป็นพลังงานทดแทนที่มีประสิทธิภาพสูง และปลอดภัยจากการใช้งาน โดย Wood Mackenzie บริษัทที่ปรึกษาด้านพลังงานและอื่น ๆ เปิดเผยว่าในปี 2022 แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตเริ่มแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดเพิ่มขึ้น และมีแนวโน้มที่จะมีส่วนแบ่งทางการตลาดแซงในปี 2028 ด้วยประสิทธิภาพและการเติบโตของแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนฟอสเฟตส่งผลให้รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าพลังแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนฟอสเฟตถูกเลือกนำมาใช้งานในหลายอุตสาหกรรม นอกเหนือจากประสิทธิภาพยังมีปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม ปริมาณของเชื้อเพลิงและแร่ธาตุทางธรรมชาติที่ถูกนำมาใช้งานในด้านอุตสาหกรรมที่กำลังจะหมดไป ส่งผลให้หลายอุตสาหกรรมต้องพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อหาพลังงานทดแทนที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้การดำเนินธุรกิจมีศักยภาพสูงสุดในการแข่งขัน

บริษัท สยามกลการอุตสาหกรรม จำกัด เป็นผู้แทนจำหน่าย UniCarriers Forklift เป็นแบรนด์รถโฟล์คลิฟท์ชั้นนำระดับโลกที่จำหน่ายรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าพลังแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนฟอสเฟต ได้รับมาตรฐานระดับสากล เช่น มาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด CCS, IATF 16949:2016, มาตรฐานการบริหารจัดการ สิ่งแวดล้อม ISO14001:2015 และมาตรฐานระบบบริหารจัดการขององค์กร ISO 9001:2015 นอกจากนี้ยังจำหน่าย รถโฟล์คลิฟท์ดีเซล, รถโฟล์คลิฟท์ติดแก๊ส, รถสำหรับคลังสินค้า เช่น Pallet transporter, Pallet stacker, Order picker, รถ Reach truck และ VNA พร้อมยินดีให้คำปรึกษาและการบริการแบบครบวงจรด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี

สนใจรถโฟล์คลิฟท์ดีเซลและรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า หรือติดต่อสอบถาม
บริษัท สยามกลการอุตสาหกรรม จำกัด
8/5 หมู่ 8 ถนน สุขุมวิท (สายเก่า) ตำบลท่าข้าม
อำเภอบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
โทรศัพท์ : 038 574 297
Line : @UniCarriersThai
E-mail : [email protected]

บทความล่าสุด

Top