Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

วิธีเลือกใช้ รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า (หรือรถฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้า) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนให้ธุรกิจของคุณ

รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า
รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า

วิธีเลือกใช้ รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า (หรือรถฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้า) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนให้ธุรกิจของคุณ

รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าคุณภาพพร้อมศักยภาพเหนือระดับในราคาที่คุ้มค่า

ในปัจจุบันความรวดเร็วคือหัวใจสำคัญในการทำธุรกิจ ทุกวินาทีคือการแข่งขันเพื่อช่วงชิงความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อให้เปลี่ยนมาเป็นผลกำไรของธุรกิจ ส่งผลให้การดำเนินธุรกิจต้องมีทั้งความรวดเร็วและความแม่นยำเพื่อให้มีศักยภาพมากพอในการแข่งขัน หนึ่งในกลยุทธ์สำคัญคือ “การบริหารจัดการคลังสินค้า” ที่ต้องมีทั้งระบบและเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า (หรือรถฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้า) เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ถูกนำมาใช้ในคลังสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเคลื่อนย้ายและยกสินค้า และยังช่วยลดต้นทุนให้กับธุรกิจ

รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า (หรือรถฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้า) ความคุ้มค่าในการลงทุน

รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า เป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายจัดเก็บสินค้าจำนวนมากได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ โดยรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าใช้แบตเตอรี่ไฟฟ้าเป็นพลังงานในการขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้าจึงไม่มีไอเสีย ไร้มลพิษ และไม่มีเสียงรบกวนขณะใช้งาน ด้วยธรรมชาติของระบบมอเตอร์ไฟฟ้าที่มีกลไกเรียบง่ายกว่าระบบเครื่องยนต์ช่วยให้ดูแลรักษาได้ง่ายไม่ยุ่งยาก แต่ด้วยสภาวะการแข่งขันของตลาดที่มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ผู้ผลิตมีการพัฒนาเทคโนโลยีและการออกแบบรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง ด้วยการเพิ่มศักยภาพในด้านต่างๆ เช่น ความปลอดภัย ทัศนวิสัย ระบบควบคุมและบริหารจัดการพลังงาน ฯลฯ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งาน

เพิ่มศักยภาพของรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า (หรือรถฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้า) ให้มีดีมากกว่าการยก-ย้ายสินค้า

 1. เทคโนโลยีแบตเตอรี่ (หรือ traction battery) คือหัวใจสำคัญของรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า อย่างที่ทราบกันรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าใช้แบตเตอรี่ไฟฟ้าในการขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้าซึ่งแบตเตอรี่ที่ใช้แพร่หลายคือแบตเตอรี่แบบกรด-ตะกั่วซึ่งต้องใช้เวลาชาร์จประจุไฟฟ้ากว่า 8-12 ชม. และมีความยุ่งยากในการดูแลรักษา เช่น ต้องเติมน้ำกลั่นให้พอดี ต้องชาร์จประจุไฟฟ้าเมื่อปริมาณไฟฟ้าลดเหลือจุดที่เหมาะสม ต้องดูแลความสะอาด วัดค่าความถ่วงจำเพาะ ฯลฯ ในปัจจุบันได้มีการนำนวัตกรรมแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนฟอตเฟต (Lithium Iron Phosphate Li-Iron หรือ LiFePO4) ที่มีคุณภาพสูง มีความปลอดภัย มีน้ำหนักเบา ราคาไม่แพงสามารถจับต้องได้ ช่วยลดความยุ่งยากในการดูแลรักษา ไม่ต้องเติมน้ำกลั่น ไม่มีไอเคมี และชาร์จประจุไฟฟ้าได้อย่างรวดเร็วเพียง 1-2 ชั่วโมง อีกทั้งยังมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าแบตฯ แบบกรดตะกั่วใช้งานได้กว่า 10 ปี สามารถนำมารีไซเคิลได้ ถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า

 2. รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ใช้งานง่าย โดยการพัฒนาระบบบริการจัดการส่วนกลางให้สามารถปรับตั้งค่าได้ตามลักษณะงานและทักษะของผู้ควบคุมรถโฟล์คลิฟท์มือใหม่หรือชำนาญแล้ว สามารถปรับฟังก์ชันตั้งค่าการยกเคลื่อนย้าย การยกสินค้าให้เหมาะกับงานและทักษะของผู้ควบคุมรถ เช่น การปรับระดับความเร็วในการวิ่ง การยก การคว่ำ-หงายเสาให้สัมพันธ์กับน้ำหนักสินค้าที่ยก และระบบหยุดอัตโนมัติเมื่อไม่มีผู้ควบคุม การออกแบบให้มีจุดศูนย์ถ่วงต่ำลดโอกาสพลิกคว่ำ (tip over)

 3. รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าได้รับการออกแบบตามหลักการยศาสตร์ การออกแบบที่ดีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการยกย้ายสินค้าได้ รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าได้ออกแบบตามหลักการยศาสตร์เพื่อผู้ควบคุมรถจะสามารถควบคุมรถได้อย่างสะดวกสบาย โดยผู้ผลิตได้ปรับปรุงในหลาย ๆ ด้าน เช่น
  • ออกแบบเสารุ่นใหม่ เพิ่มทัศนวิสัยมุมในการมองเห็น
  • การออกแบบห้องควบคุมให้กว้างขึ้นลดความเมื่อยล้าจากการทำงาน
  • การออกแบบให้มีจุดศูนย์ถ่วงต่ำลดโอกาสพลิกคว่ำ
  • การออกแบบตัวรถโค้งมนตามวงเลี้ยวจะช่วยลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชน
  • การออกแบบน้ำหนักถ่วงท้ายรถ (counter weight) ให้โค้งมนตามเพิ่มทัศนวิสัยด้านหลัง
  • เพิ่มมือจับและปุ่มกดแตรสัญญาณด้านหลัง ช่วยลดอุบัติเหตุ เพิ่มความปลอดภัย

รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับงานเคลื่อนย้ายสินค้า เหมาะสำหรับการใช้งานภายในอาคาร หรือ อุตสาหกรรมที่เน้นความสะอาด เน้นใช้งานในอาคาร (indoor working space) เช่น คลังสินค้า, ศูนย์กระจายสินค้า, ธุรกิจอาหารเสริมและยา ธุรกิจอาหาร ห้องเย็น ฯลฯ เนื่องจากรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าไม่มีมลพิษและไม่มีเสียงรบกวนในการทำงาน

รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าประโยชน์และความคุ้มค่าในการลงทุน

 1. ลดต้นทุนด้านแรงงานและค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่อง รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าหนึ่งคันสามารถทดแทนแรงงานเพื่อใช้ในการเคลื่อนย้ายและขนย้ายสินค้าได้เป็นจำนวนมาก เนื่องจากรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าใช้พนักงานคนเดียวในการควบคุมรถ จึงช่วยลดค่าจ้างแรงงานคน ค่าประกันอุบัติเหตุ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่อง และความเสี่ยงจากการขาดลามาสายซึ่งทั้งหมดเป็นต้นทุนที่ไม่จำเป็น

 2. ลดระยะเวลาในการทำงาน เวลาคือต้นทุนที่ทุกธุรกิจให้ความสำคัญ การใช้เวลาอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพมากที่สุดจะส่งผลให้ผลกำไรเพิ่มมากขึ้น ซึ่งรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าสามารถลดระยะเวลาการเคลื่อนย้ายสินค้าและลดโอกาสการผิดพลาดที่ทำให้สินค้าเสียหายได้

 3. ลดต้นทุนของคลังสินค้า พื้นที่ในคลังสินค้าทุกตารางเมตรและทุกความสูงสามารถสร้างผลกำไรให้กับธุรกิจได้ การบริหารคลังสินค้าจึงมีความจำเป็นมาก ทั้งในเรื่องของการจัดเรียง อุปกรณ์ หรือเครื่องมือที่ใช้งาน เช่น รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้ามีขนาดกะทัดรัด สามารถเคลื่อนย้ายสินค้าได้เป็นจำนวนมาก รวมถึงการจัดเก็บสินค้าในแนวสูงบนชั้นวางสินค้า ทำให้การใช้พื้นที่ในคลังสินค้าได้มากขึ้น ลดค่าเสียโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้อีกด้วย

 4. ลดต้นทุนในการบำรุงรักษา รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าที่ใช้แบตเตอรี่ลิเทียมไออนฟอสเฟต (Li-Iron หรือ LiFePO4) ลดความยุ่งยากในการใช้งาน ไม่ต้องเติมน้ำกลั่น จึงไม่มีไอเคมีขณะชาร์จ และด้วยการใช้พลังงานไฟฟ้าในการขับเคลื่อนทำให้ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน น้ำมันเกียร์ น้ำในหม้อน้ำ ฯลฯ เหมือนรถโฟล์คลิฟท์ที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล/LPG รวมถึงค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาของอะไหล่สิ้นเปลืองอื่น ๆ

 5. เป็นมิตรต่อคนและสิ่งแวดล้อม รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าใช้พลังงานแบตเตอรี่ในการขับเคลื่อนเครื่องยนต์ซึ่งพลังงานแบตเตอรี่เป็นพลังงานสะอาด จากแบตเตอรี่ลิเทียมไออนฟอสเฟต (Li-Iron หรือ LiFePO4) ไม่มีมลพิษทางอากาศ ไร้เสียงรบกวน ไม่มีไอเคมีขณะชาร์จประจุไฟฟ้า จึงไม่มีการปล่อยมลพิษจึงช่วยรักษาสภาพแวดล้อมและสุขภาพร่างกายของผู้ควบคุมและผู้ร่วมงานได้เป็นอย่างดี

การใช้งานรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า นอกจากจะมีระยะเวลาการใช้งานที่ยาวนานกว่า 10 ปี ถือเป็นความคุ้มค่าจากการใช้งานมากกว่ารถโฟล์คลิฟท์ประเภทอื่น ๆ ด้วยประโยชน์และความคุ้มค่าที่ได้รับจากรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า ถึงแม้รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าราคาจะสูงกว่ารถโฟล์คลิฟท์ประเภทอื่น แต่สำหรับประโยชน์และความคุ้มค่าที่ได้รับในแง่ธุรกิจถือว่าเป็นผลกำไรในเชิงบวกทั้งด้านตัวเลขและภาพลักษณ์ของบริษัทที่จะช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น

ข้อควรคำนึงถึงสำหรับการเลือกใช้รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า

 • สามารถใช้งานต่อเนื่องได้ โดยจะต้องวางแผนกำหนดเวลาสำหรับเวลาปฏิบัติงานและการชาร์จประจุไฟฟ้า โดยอาจเลือกใช้งานแบตเตอรี่ แบตเตอรี่ลิเทียมไออนฟอสเฟต (Li-Iron หรือ LiFePO4)
 • หากจำเป็นใช้งานภายนอกอาคาร และสภาพอากาศร้อน ชื้น เย็นจัด (extreme condition) อาจต้องมีการดัดแปลงเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามต้องการ โปรดติดต่อสอบถามผู้เชี่ยวชาญ
 • รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้ามีราคาสูงและให้ความคุ้มค่าในการลงทุนระยะยาว เมื่อเปรียบเทียบกับรถโฟล์คลิฟท์เครื่องยนต์ดีเซล/LPG

บริษัท สยามกลการอุตสาหกรรม จำกัด เป็นผู้แทนจำหน่าย UniCarriers Forklift (ยูนิแคริเออร์ฟอร์คลิฟท์) เลือกใช้งานได้ทั้งรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า รถโฟล์คลิฟท์เครื่องยนต์ดีเซล รถโฟล์คลิฟท์แก๊ส LPG รถโฟล์คลิฟท์สำหรับคลังสินค้า เช่น รถยกพาเลท Reach truck Order Picker
ยูนิแคริเออร์ฟอร์คลิฟท์ เป็นสินค้าคุณภาพสูงนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นและยุโรป มีนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ล้ำหน้า ใช้งานง่าย บำรุงรักษาง่าย พร้อมคลังอะไหล่ที่ครบวงจร ตอบโจทย์การใช้งานอย่างที่แตกต่างได้อย่างแท้จริง มั่นใจได้ด้วยบริการบำรุงรักษาและบริการหลังการขายจากทีมบริการซึ่งผ่านการอบรมตามหลักสูตรจากประเทศญี่ปุ่นพร้อมความเชี่ยวชาญจากประสบการณ์กว่า 30 ปี

สนใจรถโฟล์คลิฟท์ดีเซลและรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า หรือติดต่อสอบถาม
บริษัท สยามกลการอุตสาหกรรม จำกัด
8/5 หมู่ 8 ถนน สุขุมวิท (สายเก่า) ตำบลท่าข้าม
อำเภอบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
โทรศัพท์ : 038 574 297
Line : @UniCarriersThai
E-mail : [email protected]

บทความล่าสุด

Top