Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

เลือกรถ Reach truck รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าอย่างไรให้ตอบโจทย์ชั้นวางสินค้า High Rise

blog 22
blog 22

แนะนำวิธีการเลือกรถ Reach truck รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าสำหรับชั้นวางสินค้า High Rise อย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดการหรือยกย้ายสินค้าบนชั้นวางสินค้า High Rise ที่มีความสูงเกินกว่า 10 เมตร เป็นขั้นตอนที่จำเป็นจะต้องอาศัยความระมัดระวังเป็นอย่างมาก เพราะฉะนั้นแล้วการมีผู้ช่วยอย่าง รถโฟล์คลิฟท์ (รถฟอร์คลิฟท์) หรือรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า รวมไปถึงรถ Reach truck จึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญสำหรับการช่วยทุ่นแรงและการเพิ่มความปลอดภัยในระหว่างการปฏิบัติงาน ที่จะนำไปสู่การบริหารจัดการคลังสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความสำคัญของการเลือกรถโฟล์คลิฟท์ให้เหมาะสมกับชั้นวางสินค้า High Rise
การเลือกใช้งานรถ Reach truck และรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า ให้เหมาะสมกับชั้นวางสินค้า High Rise เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุขณะปฏิบัติงาน ที่จะนำไปสู่การก่อให้เกิดความเสียหายต่อทั้งชีวิตและทรัพย์สิน อีกทั้งยังเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและความรวดเร็วในกระบวนการจัดเก็บ หยิบยก หรือเคลื่อนย้ายสินค้าต่าง ๆ ภายในคลังสินค้า ที่จะสามารถช่วยตอบสนองต่อการเติบโตของธุรกิจในอนาคตได้ดีมากยิ่งขึ้น

เลือกรถโฟล์คลิฟท์สำหรับการใช้งานร่วมกับชั้นวางสินค้า High Rise เลือกอย่างไรให้ตอบโจทย์การใช้งาน

  • น้ำหนักบรรทุกของรถ Reach truck และรถโฟล์คลิฟท์ : ควรเลือกให้มากกว่าน้ำหนักของสินค้าที่ต้องทำการยกย้ายขึ้นไปบนชั้นวางสินค้า High Rise เพื่อช่วยให้รถโฟล์คลิฟท์ดีเซลและรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้ามีเสถียรภาพในการยกสินค้า และสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยมากที่สุด
  • ความสูงในการยกของรถโฟล์คลิฟท์ : โดยทั่วไปแล้ว หากน้ำหนักบรรทุกมากขึ้น รถ Reach truck และรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าจะสามารถจัดเก็บสินค้าได้ที่ระดับความสูงที่ลดลง เพราะฉะนั้นแล้ว ก่อนการใช้งานรถโฟล์คลิฟท์ (รถฟอร์คลิฟท์) ผู้ใช้งานจึงควรทำการตรวจสอบความสูงในการยกของรถโฟล์คลิฟท์ทุกครั้ง เพื่อการเลือกใช้งานรถโฟล์คลิฟท์ให้ตอบโจทย์กับสถานที่และรูปแบบการใช้งาน
  • ขนาดและความคล่องตัวของรถโฟล์คลิฟท์ : รถ Reach truck และรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้ามีขนาดเล็กและคล่องตัวกว่า จึงทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานในพื้นที่แคบและจำกัดภายในคลังสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยก่อนการเลือกซื้อรถ Reach truck และรถโฟล์คลิฟท์ ลูกค้าควรทำการพูดคุยสอบถามรายละเอียด พร้อมอธิบายถึงพื้นที่และความต้องการในการใช้งานกับผู้ให้บริการจัดจำหน่ายรถ Reach truck และรถโฟล์คลิฟท์อย่างชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการคำนวณน้ำหนักที่เหมาะสมกับความสูงที่ต้องการจะยก ตลอดจนการคำนวณวงเลี้ยง รัศมีตัวรถ และขนาดตัวรถที่จะสามารถนำไปใช้งานในพื้นที่ที่ต้องการได้อย่างถูกต้อง เพื่อการช่วยให้ลูกค้าได้มาซึ่งรถ Reach truck และรถโฟล์คลิฟท์ ที่พร้อมรองรับกับทุกการใช้งานอย่างแท้จริง

แนะนำรถโฟล์คลิฟท์สำหรับการใช้งานร่วมกับชั้นวางสินค้า High Rise จาก ยูนิแคริเออร์ประเทศไทย

รถโฟล์คลิฟท์ VNA
รถ VNA เป็นรถโฟล์คลิฟท์จาก Unicarriers Thailand ที่ถูกผลิตขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์การยกย้ายสินค้าบนชั้นวางสินค้าแบบสูง (High Rise) และบริเวณที่มีพื้นที่จำกัดโดยเฉพาะ เนื่องจากรถโฟล์คลิฟท์ประเภทดังกล่าวถูกออกแบบขึ้นมาใหม่ตามหลักการยศาสตร์ (Ergonomic) ที่ไม่เพียงแต่มุ่งเน้นไปที่การช่วยเพิ่มความสะดวกสบายและความปลอดภัยของผู้ใช้งาน แต่ยังทำให้มีทัศนวิสัยกว้าง ใช้พื้นที่ในการหมุนตัวและเลี้ยวน้อย พร้อมกันนี้งายกยังถูกสามารถปรับเลื่อนไปทางซ้าย-ขวาได้โดยที่ไม่ต้องหมุนเลี้ยวตัวรถ เพราะฉะนั้นแล้วผู้ใช้งานจึงสามารถนำรถ VNA ไปใช้งานได้ในพื้นที่แคบและจำกัดโดยที่ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องรัศมีวงเลี้ยว

  • รถโฟล์คลิฟท์ VNA รุ่น URS : รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าแบบนั่งขับรุ่นใหม่ ที่สามารถรองรับการยกได้ตั้งแต่ 1,250-,1500 กิโลกรัม (1.25-1.5 ตัน) และมีระยะ load center 400-600 mm โดยความโดดเด่นของรถโฟล์คลิฟท์ VNA รุ่น URS ไม่ได้มีเพียงแค่ในส่วนของห้องควบคุมรถที่ถูกออกแบบมาแบบ fully integrated cabin ช่วยเพิ่มทัศนวิสัยในการปฏิบัติงานที่ดีเยี่ยม ตลอดจนช่วยให้ผู้ใช้งานควบคุมรถได้ง่ายและสะดวกสบาย เนื่องจากสามารถนั่งควบคุมรถโฟล์คลิฟท์เพื่อทำการยกสินค้าได้ พร้อมกันนี้รถโฟล์คลิฟท์ VNA รุ่น URS ยังมาพร้อมด้วยระบบการทำงานร่วมกับระบบจัดการคลังสินค้า ซึ่งสามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริม เช่น กล้อง VDO เพื่อช่วยเพิ่มทัศนวิสัยในการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพในการทำงานได้อย่างลงตัว
  • รถโฟล์คลิฟท์ VNA รุ่น UFW : รถโฟล์คลิฟท์แบบนั่งขับที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า มาพร้อมด้วยแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอตเฟส (Li-Iron หรือ LiFeP04) ประสิทธิภาพสูง สามารถใช้งานได้ 24 ชั่วโมงหรือใช้งานต่อเนื่อง 3 กะ โดยไม่ต้องสลับแบตฯ การออกแบบภายในช่วยส่งเสริมให้ห้องควบคุมกว้างขวาง สะดวกสบาย มีทัศนวิสัยที่ดีเยี่ยม นอกจากนี้ระบบการทำงานสามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมเพื่อใช้งานร่วมกับระบบจัดการคลังสินค้าได้เช่นเดียวกันกับรถโฟล์คลิฟท์ VNA รุ่น URS แต่ทว่ารถโฟล์คลิฟท์ VNA รุ่น UFW จะมีประสิทธิภาพที่เหนือกว่าตรงที่สามารถรองรับการยกย้ายสินค้าได้ตั้งแต่ 2,000-2,500 กิโลกรัม (2-2.5 ตัน) ด้วยระยะ load center 600 mm ทั้งนี้หนึ่งในข้อจำกัดที่สำคัญของการใช้งานรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้ารุ่นดังกล่าว คือ งาของรถโฟล์คลิฟท์จะไม่สามารถหันซ้าย-ขวาได้ ผู้ใช้งานจึงควรให้ความสำคัญเกี่ยวกับรัศมีวงเลี้ยวของตัวรถมากขึ้น
  • รถโฟล์คลิฟท์ VNA รุ่น EK110-2000 (XL) : รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ที่ Unicarriers Thailand เพิ่งมีการนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย ซึ่งมาพร้อมด้วยความโดดเด่นทั้งในด้านของประสิทธิภาพในการใช้งานที่ทนทาน ใช้งานง่าย รูปลักษณ์ที่คล่องตัว สามารถใช้งานได้ในคลังสินค้าที่มีพื้นที่แคบและจำกัด ตลอดจนการออกแบบที่เกิดขึ้นบนพื้นฐานของหลักการยศาสตร์ (Ergonomic) ช่วยเพิ่มความสะดวกสบาย ทัศนวิสัยที่ตอบโจทย์ และความปลอดภัยในขณะปฏิบัติงานที่มากยิ่งขึ้น พร้อมกันนี้รถโฟล์คลิฟท์ VNA รุ่น EK110-2000 (XL) ยังมาพร้อมด้วยจุดเด่นในการใช้งานที่สามารถช่วยยกคนขึ้นพร้อมงาได้ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกสินค้าและควบคุมการทำงานบนตัวรถได้ ในส่วนของความสามารถในการยกย้ายสินค้า รถโฟล์คลิฟท์ VNA รุ่น EK110-2000 (XL) รองรับการยกได้ 1,100-2,000 กิโลกรัม (1.1-2.0 ตัน) พร้อมระยะ Load Center 600 mm ในส่วนของงายังสามารถหันซ้าย-ขวาได้ตามชั้นวางสินค้า เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานที่สะดวกและตอบโจทย์กับพื้นที่จำกัดมากยิ่งขึ้น

รถ Reach truck

รถ Reach truck เป็นรถโฟล์คลิฟท์ (รถฟอร์คลิฟท์) หรือรถยกไฟฟ้าประเภทหนึ่งที่ถูกออกแบบมาให้มีรูปทรงและขนาดที่เล็กกะทัดรัดกว่ารถโฟล์คลิฟท์ดีเซลและรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า เพื่อให้สามารถนำมาใช้งานร่วมกับการขนส่งยกย้ายสินค้าบนชั้นวางสินค้าแบบ High Rise ในคลังสินค้าหรือโกดังสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยความโดดเด่นของรถ Reach truck ไม่ได้มีเพียงแค่การใช้งานที่คล่องตัว ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอตเฟส (Li-Iron หรือ LiFeP04) ที่มีอายุการใช้งานยาวนานและไม่ก่อให้เกิดไอเคมีหรือไอเสียเท่านั้น แต่รถ Reach truck รุ่น RX Series ซึ่งเป็นรถ Reach truck รุ่นยอดนิยมจาก Unicarriers Thailand ยังมีราคาที่ต่ำกว่ารถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า VNA อีกด้วย

  • รถ Reach truck รุ่น RX Series : หนึ่งในรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้ารุ่นยอดนิยมที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้งานในหลากหลายอุตสาหกรรม เนื่องจากรถ Reach truck รุ่น RX Series มาพร้อมด้วยนวัตกรรม Control Linkage ช่วยเสริมการยึดเกาะ ซึ่งสามารถตอบโจทย์ทั้งการนั่งขับ-ยืนขับได้อย่างปลอดภัย รวมถึงเทคโนโลยีในการควบคุมทิศทาง การเร่งความเร็ว การเลี้ยว หรือการหยุดรถที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังมีดีไซน์การออกแบบที่คำนึงถึงการช่วยเพิ่มทัศนวิสัยในขณะปฏิบัติงานอย่างชัดเจน เพื่อเพิ่มความรู้สึกสะดวกสบาย ปลอดภัย และเป็นมิตรแก่ผู้ขับขี่ตั้งแต่ก้าวแรกที่ขึ้นรถ ในส่วนของประสิทธิภาพในการใช้งาน รถ Reach truck เป็นรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าที่สามารถตอบโจทย์การยกสินค้าได้สูงตามระยะ อีกทั้งยังมีรัศมีวงเลี้ยวที่แคบเมื่อเทียบกับรถโฟล์คลิฟท์แบบ counter balance จึงทำให้สามารถนำมาใช้งานในพื้นที่แคบและจำกัดได้อย่างคล่องตัว นอกจากนี้ รถ Reach truck รุ่น RX Series ของยูนิแคริเออร์ประเทศไทย ยังได้มีการเลือกใช้งานแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอตเฟสเป็นตัวให้พลังงาน จึงทำให้สามารถใช้งานได้อย่างคุ้มค่า ช่วยลดต้นทุนในการซื้อแบตฯ สำรอง และเมื่อมีการชาร์จที่เหมาะสมจะใช้งานได้ยาวนาน 24 ชั่วโมง (หรือต่อเนื่อง 3 กะ)

โดย บจก.สยามกลการอุตสาหกรรม เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า รถโฟล์คลิฟท์ดีเซล รถ Reach truck ตราสินค้า Unicarriers Thailand สำหรับการจัดการสินค้าบนชั้นวางสินค้า High Rise พร้อมด้วยอะไหล่รถโฟล์คลิฟท์คุณภาพสูงจากศูนย์อะไหล่รถโฟล์คลิฟท์ที่ได้มาตรฐานในประเทศญี่ปุ่น ที่มีการดำเนินธุรกิจมาอย่างยาวนานกว่า 30 ปี การันตีคุณภาพด้วย 3 รางวัลยอดเยี่ยมจากกลุ่มธุรกิจโลจิสเน็กซ์ ได้แก่ Best part sales recovery รางวัลยอดขายและยอดสั่งซื้ออะไหล่รถโฟล์คลิฟท์สูงสุดในภูมิภาคเอเชีย, Top Market share รางวัลยอดขายและยอดสั่งซื้อรถสูงสุดในภูมิภาคเอเชีย และ Dealer of Excellent ที่มียอดขายและยอดสั่งซื้อรถโฟล์คลิฟท์ ยอดขายและยอดสั่งซื้ออะไหล่รถโฟล์คลิฟท์ (รถฟอร์คลิฟท์) รวมถึงอัตราการเติบโตสูงสุดในปีที่ผ่านมาเทียบกับทุกประเทศในกลุ่ม โดย Unicarriers Thailand มีอะไหล่รถโฟล์คลิฟท์ รวมถึงรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า รถโฟล์คลิฟท์ดีเซล รถ Reach truck รถลากพาเลท รถ power stacker ให้ธุรกิจได้เลือกใช้งานหลากหลายรูปแบบสำหรับการช่วยขนส่งยกย้ายสินค้าและวัตถุดิบต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

สนใจรถโฟล์คลิฟท์ราคาคุ้มค่า รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า และโฟล์คลิฟท์ดีเซล หรือติดต่อสอบถาม
บริษัท สยามกลการอุตสาหกรรม จำกัด
8/5 หมู่ 8 ถนน สุขุมวิท (สายเก่า) ตำบลท่าข้าม
อำเภอบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
โทรศัพท์ : 038 574 297
Line : @UniCarriersThai
E-mail : [email protected]

บทความล่าสุด

Top