เลือกรถ Reach truck รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าอย่างไรให้ตอบโจทย์ชั้นวางสินค้า High Rise

รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า
รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า

เลือกรถ Reach truck รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าอย่างไรให้ตอบโจทย์ชั้นวางสินค้า High Rise

แนะนำวิธีการเลือกรถ Reach truck รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าสำหรับชั้นวางสินค้า High Rise อย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดการหรือยกย้ายสินค้าบนชั้นวางสินค้า High Rise ที่มีความสูงเกินกว่า 10 เมตร เป็นขั้นตอนที่จำเป็นจะต้องอาศัยความระมัดระวังเป็นอย่างมาก เพราะฉะนั้นแล้วการมีผู้ช่วยอย่าง รถโฟล์คลิฟท์ (รถฟอร์คลิฟท์) หรือรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า รวมไปถึงรถ Reach truck จึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญสำหรับการช่วยทุ่นแรงและการเพิ่มความปลอดภัยในระหว่างการปฏิบัติงาน ที่จะนำไปสู่การบริหารจัดการคลังสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความสำคัญของการเลือกรถโฟล์คลิฟท์ให้เหมาะสมกับชั้นวางสินค้า High Rise
การเลือกใช้งานรถ Reach truck และรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า ให้เหมาะสมกับชั้นวางสินค้า High Rise เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุขณะปฏิบัติงาน ที่จะนำไปสู่การก่อให้เกิดความเสียหายต่อทั้งชีวิตและทรัพย์สิน อีกทั้งยังเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและความรวดเร็วในกระบวนการจัดเก็บ หยิบยก หรือเคลื่อนย้ายสินค้าต่าง ๆ ภายในคลังสินค้า ที่จะสามารถช่วยตอบสนองต่อการเติบโตของธุรกิจในอนาคตได้ดีมากยิ่งขึ้น

เลือกรถโฟล์คลิฟท์สำหรับการใช้งานร่วมกับชั้นวางสินค้า High Rise เลือกอย่างไรให้ตอบโจทย์การใช้งาน

  • น้ำหนักบรรทุกของรถ Reach truck และรถโฟล์คลิฟท์ : ควรเลือกให้มากกว่าน้ำหนักของสินค้าที่ต้องทำการยกย้ายขึ้นไปบนชั้นวางสินค้า High Rise เพื่อช่วยให้รถโฟล์คลิฟท์ดีเซลและรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้ามีเสถียรภาพในการยกสินค้า และสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยมากที่สุด
  • ความสูงในการยกของรถโฟล์คลิฟท์ : โดยทั่วไปแล้ว หากน้ำหนักบรรทุกมากขึ้น รถ Reach truck และรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าจะสามารถจัดเก็บสินค้าได้ที่ระดับความสูงที่ลดลง เพราะฉะนั้นแล้ว ก่อนการใช้งานรถโฟล์คลิฟท์ (รถฟอร์คลิฟท์) ผู้ใช้งานจึงควรทำการตรวจสอบความสูงในการยกของรถโฟล์คลิฟท์ทุกครั้ง เพื่อการเลือกใช้งานรถโฟล์คลิฟท์ให้ตอบโจทย์กับสถานที่และรูปแบบการใช้งาน
  • ขนาดและความคล่องตัวของรถโฟล์คลิฟท์ : รถ Reach truck และรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้ามีขนาดเล็กและคล่องตัวกว่า จึงทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานในพื้นที่แคบและจำกัดภายในคลังสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยก่อนการเลือกซื้อรถ Reach truck และรถโฟล์คลิฟท์ ลูกค้าควรทำการพูดคุยสอบถามรายละเอียด พร้อมอธิบายถึงพื้นที่และความต้องการในการใช้งานกับผู้ให้บริการจัดจำหน่ายรถ Reach truck และรถโฟล์คลิฟท์อย่างชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการคำนวณน้ำหนักที่เหมาะสมกับความสูงที่ต้องการจะยก ตลอดจนการคำนวณวงเลี้ยง รัศมีตัวรถ และขนาดตัวรถที่จะสามารถนำไปใช้งานในพื้นที่ที่ต้องการได้อย่างถูกต้อง เพื่อการช่วยให้ลูกค้าได้มาซึ่งรถ Reach truck และรถโฟล์คลิฟท์ ที่พร้อมรองรับกับทุกการใช้งานอย่างแท้จริง

แนะนำรถโฟล์คลิฟท์สำหรับการใช้งานร่วมกับชั้นวางสินค้า High Rise จาก ยูนิแคริเออร์ประเทศไทย

รถโฟล์คลิฟท์ VNA
รถ VNA เป็นรถโฟล์คลิฟท์จาก Unicarriers Thailand ที่ถูกผลิตขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์การยกย้ายสินค้าบนชั้นวางสินค้าแบบสูง (High Rise) และบริเวณที่มีพื้นที่จำกัดโดยเฉพาะ เนื่องจากรถโฟล์คลิฟท์ประเภทดังกล่าวถูกออกแบบขึ้นมาใหม่ตามหลักการยศาสตร์ (Ergonomic) ที่ไม่เพียงแต่มุ่งเน้นไปที่การช่วยเพิ่มความสะดวกสบายและความปลอดภัยของผู้ใช้งาน แต่ยังทำให้มีทัศนวิสัยกว้าง ใช้พื้นที่ในการหมุนตัวและเลี้ยวน้อย พร้อมกันนี้งายกยังถูกสามารถปรับเลื่อนไปทางซ้าย-ขวาได้โดยที่ไม่ต้องหมุนเลี้ยวตัวรถ เพราะฉะนั้นแล้วผู้ใช้งานจึงสามารถนำรถ VNA ไปใช้งานได้ในพื้นที่แคบและจำกัดโดยที่ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องรัศมีวงเลี้ยว

  • รถโฟล์คลิฟท์ VNA รุ่น URS : รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าแบบนั่งขับรุ่นใหม่ ที่สามารถรองรับการยกได้ตั้งแต่ 1,250-,1500 กิโลกรัม (1.25-1.5 ตัน) และมีระยะ load center 400-600 mm โดยความโดดเด่นของรถโฟล์คลิฟท์ VNA รุ่น URS ไม่ได้มีเพียงแค่ในส่วนของห้องควบคุมรถที่ถูกออกแบบมาแบบ fully integrated cabin ช่วยเพิ่มทัศนวิสัยในการปฏิบัติงานที่ดีเยี่ยม ตลอดจนช่วยให้ผู้ใช้งานควบคุมรถได้ง่ายและสะดวกสบาย เนื่องจากสามารถนั่งควบคุมรถโฟล์คลิฟท์เพื่อทำการยกสินค้าได้ พร้อมกันนี้รถโฟล์คลิฟท์ VNA รุ่น URS ยังมาพร้อมด้วยระบบการทำงานร่วมกับระบบจัดการคลังสินค้า ซึ่งสามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริม เช่น กล้อง VDO เพื่อช่วยเพิ่มทัศนวิสัยในการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพในการทำงานได้อย่างลงตัว
  • รถโฟล์คลิฟท์ VNA รุ่น UFW : รถโฟล์คลิฟท์แบบนั่งขับที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า มาพร้อมด้วยแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอตเฟส (Li-Iron หรือ LiFeP04) ประสิทธิภาพสูง สามารถใช้งานได้ 24 ชั่วโมงหรือใช้งานต่อเนื่อง 3 กะ โดยไม่ต้องสลับแบตฯ การออกแบบภายในช่วยส่งเสริมให้ห้องควบคุมกว้างขวาง สะดวกสบาย มีทัศนวิสัยที่ดีเยี่ยม นอกจากนี้ระบบการทำงานสามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมเพื่อใช้งานร่วมกับระบบจัดการคลังสินค้าได้เช่นเดียวกันกับรถโฟล์คลิฟท์ VNA รุ่น URS แต่ทว่ารถโฟล์คลิฟท์ VNA รุ่น UFW จะมีประสิทธิภาพที่เหนือกว่าตรงที่สามารถรองรับการยกย้ายสินค้าได้ตั้งแต่ 2,000-2,500 กิโลกรัม (2-2.5 ตัน) ด้วยระยะ load center 600 mm ทั้งนี้หนึ่งในข้อจำกัดที่สำคัญของการใช้งานรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้ารุ่นดังกล่าว คือ งาของรถโฟล์คลิฟท์จะไม่สามารถหันซ้าย-ขวาได้ ผู้ใช้งานจึงควรให้ความสำคัญเกี่ยวกับรัศมีวงเลี้ยวของตัวรถมากขึ้น
  • รถโฟล์คลิฟท์ VNA รุ่น EK110-2000 (XL) : รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ที่ Unicarriers Thailand เพิ่งมีการนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย ซึ่งมาพร้อมด้วยความโดดเด่นทั้งในด้านของประสิทธิภาพในการใช้งานที่ทนทาน ใช้งานง่าย รูปลักษณ์ที่คล่องตัว สามารถใช้งานได้ในคลังสินค้าที่มีพื้นที่แคบและจำกัด ตลอดจนการออกแบบที่เกิดขึ้นบนพื้นฐานของหลักการยศาสตร์ (Ergonomic) ช่วยเพิ่มความสะดวกสบาย ทัศนวิสัยที่ตอบโจทย์ และความปลอดภัยในขณะปฏิบัติงานที่มากยิ่งขึ้น พร้อมกันนี้รถโฟล์คลิฟท์ VNA รุ่น EK110-2000 (XL) ยังมาพร้อมด้วยจุดเด่นในการใช้งานที่สามารถช่วยยกคนขึ้นพร้อมงาได้ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกสินค้าและควบคุมการทำงานบนตัวรถได้ ในส่วนของความสามารถในการยกย้ายสินค้า รถโฟล์คลิฟท์ VNA รุ่น EK110-2000 (XL) รองรับการยกได้ 1,100-2,000 กิโลกรัม (1.1-2.0 ตัน) พร้อมระยะ Load Center 600 mm ในส่วนของงายังสามารถหันซ้าย-ขวาได้ตามชั้นวางสินค้า เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานที่สะดวกและตอบโจทย์กับพื้นที่จำกัดมากยิ่งขึ้น

รถ Reach truck

รถ Reach truck เป็นรถโฟล์คลิฟท์ (รถฟอร์คลิฟท์) หรือรถยกไฟฟ้าประเภทหนึ่งที่ถูกออกแบบมาให้มีรูปทรงและขนาดที่เล็กกะทัดรัดกว่ารถโฟล์คลิฟท์ดีเซลและรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า เพื่อให้สามารถนำมาใช้งานร่วมกับการขนส่งยกย้ายสินค้าบนชั้นวางสินค้าแบบ High Rise ในคลังสินค้าหรือโกดังสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยความโดดเด่นของรถ Reach truck ไม่ได้มีเพียงแค่การใช้งานที่คล่องตัว ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอตเฟส (Li-Iron หรือ LiFeP04) ที่มีอายุการใช้งานยาวนานและไม่ก่อให้เกิดไอเคมีหรือไอเสียเท่านั้น แต่รถ Reach truck รุ่น RX Series ซึ่งเป็นรถ Reach truck รุ่นยอดนิยมจาก Unicarriers Thailand ยังมีราคาที่ต่ำกว่ารถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า VNA อีกด้วย

  • รถ Reach truck รุ่น RX Series : หนึ่งในรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้ารุ่นยอดนิยมที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้งานในหลากหลายอุตสาหกรรม เนื่องจากรถ Reach truck รุ่น RX Series มาพร้อมด้วยนวัตกรรม Control Linkage ช่วยเสริมการยึดเกาะ ซึ่งสามารถตอบโจทย์ทั้งการนั่งขับ-ยืนขับได้อย่างปลอดภัย รวมถึงเทคโนโลยีในการควบคุมทิศทาง การเร่งความเร็ว การเลี้ยว หรือการหยุดรถที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังมีดีไซน์การออกแบบที่คำนึงถึงการช่วยเพิ่มทัศนวิสัยในขณะปฏิบัติงานอย่างชัดเจน เพื่อเพิ่มความรู้สึกสะดวกสบาย ปลอดภัย และเป็นมิตรแก่ผู้ขับขี่ตั้งแต่ก้าวแรกที่ขึ้นรถ ในส่วนของประสิทธิภาพในการใช้งาน รถ Reach truck เป็นรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าที่สามารถตอบโจทย์การยกสินค้าได้สูงตามระยะ อีกทั้งยังมีรัศมีวงเลี้ยวที่แคบเมื่อเทียบกับรถโฟล์คลิฟท์แบบ counter balance จึงทำให้สามารถนำมาใช้งานในพื้นที่แคบและจำกัดได้อย่างคล่องตัว นอกจากนี้ รถ Reach truck รุ่น RX Series ของยูนิแคริเออร์ประเทศไทย ยังได้มีการเลือกใช้งานแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอตเฟสเป็นตัวให้พลังงาน จึงทำให้สามารถใช้งานได้อย่างคุ้มค่า ช่วยลดต้นทุนในการซื้อแบตฯ สำรอง และเมื่อมีการชาร์จที่เหมาะสมจะใช้งานได้ยาวนาน 24 ชั่วโมง (หรือต่อเนื่อง 3 กะ)

โดย บจก.สยามกลการอุตสาหกรรม เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า รถโฟล์คลิฟท์ดีเซล รถ Reach truck ตราสินค้า Unicarriers Thailand สำหรับการจัดการสินค้าบนชั้นวางสินค้า High Rise พร้อมด้วยอะไหล่รถโฟล์คลิฟท์คุณภาพสูงจากศูนย์อะไหล่รถโฟล์คลิฟท์ที่ได้มาตรฐานในประเทศญี่ปุ่น ที่มีการดำเนินธุรกิจมาอย่างยาวนานกว่า 30 ปี การันตีคุณภาพด้วย 3 รางวัลยอดเยี่ยมจากกลุ่มธุรกิจโลจิสเน็กซ์ ได้แก่ Best part sales recovery รางวัลยอดขายและยอดสั่งซื้ออะไหล่รถโฟล์คลิฟท์สูงสุดในภูมิภาคเอเชีย, Top Market share รางวัลยอดขายและยอดสั่งซื้อรถสูงสุดในภูมิภาคเอเชีย และ Dealer of Excellent ที่มียอดขายและยอดสั่งซื้อรถโฟล์คลิฟท์ ยอดขายและยอดสั่งซื้ออะไหล่รถโฟล์คลิฟท์ (รถฟอร์คลิฟท์) รวมถึงอัตราการเติบโตสูงสุดในปีที่ผ่านมาเทียบกับทุกประเทศในกลุ่ม โดย Unicarriers Thailand มีอะไหล่รถโฟล์คลิฟท์ รวมถึงรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า รถโฟล์คลิฟท์ดีเซล รถ Reach truck รถลากพาเลท รถ power stacker ให้ธุรกิจได้เลือกใช้งานหลากหลายรูปแบบสำหรับการช่วยขนส่งยกย้ายสินค้าและวัตถุดิบต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

สนใจรถโฟล์คลิฟท์ราคาคุ้มค่า รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า และโฟล์คลิฟท์ดีเซล หรือติดต่อสอบถาม
บริษัท สยามกลการอุตสาหกรรม จำกัด
8/5 หมู่ 8 ถนน สุขุมวิท (สายเก่า) ตำบลท่าข้าม
อำเภอบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
โทรศัพท์ : 038 574 297
Line : @UniCarriersThai
E-mail : [email protected]

Top