Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าอุตสาหกรรมพลังงานสะอาด พลังงานเปลี่ยนโลก

Unicarriers ผู้ผลิตรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า
Unicarriers ผู้ผลิตรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า

รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าอุตสาหกรรมพลังงานสะอาด พลังงานเปลี่ยนโลก

รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าการขับเคลื่อนที่ไร้มลพิษ

หลายประเทศทั่วโลกต้องเผชิญกับภัยธรรมชาติทั้งภัยหนาวที่มีอุณหภูมิติดลบ 53 องศาเซลเซียสในจีน คลื่นความร้อนอุณหภูมิที่สูงถึง 50 องศาเซลเซียสในอินเดีย วิกฤติไฟป่าที่รุนแรงในสหรัฐอเมริกา, ออสเตรเลีย ภัยแล้งที่สร้างความอดยากในยุโรปที่รุนแรงมากที่สุดในรอบ 500 ปี น้ำท่วมที่ทำลายพืชผลทางการเกษตรในไทย, ปากีสถานและจีน ทั้งหมดนี้ได้สร้างความเสียหายทั้งทางเศรษฐกิจและทำให้สูญเสียชีวิตซึ่งเป็นผลจากภาวะโลกร้อน (Climate Change) ซึ่งเกิดจากการที่มนุษย์ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้ขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศเป็นจำนวนมากจนทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจก และทำให้อุณหภูมิของโลกสูงมากขึ้น โดยในปัจจุบันอุณหภูมิของโลกสูงขึ้น 1.1 องศาเซลเซียสจากยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมและจะมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นเป็น 1.5-2 องศาเซสเซียสหากไม่มีมาตรการในการรับมือกับภาวะโลกร้อน ซึ่งจะส่งผลให้สภาพอากาศแปรปรวนอย่างรุนแรง ทำให้เผชิญกับคลื่นความร้อน, พายุที่รุนแรง และปัญหาภัยแล้งอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน หลายประเทศทั่วโลกจึงพยายามลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิส หันมาใช้พลังงานสะอาดโดยตั้งเป้าหมายว่าในค.ศ 2050 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจะเป็นศูนย์ โดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมที่ปรับเปลี่ยนเครื่องมือในการใช้งานให้เป็นพลังงานสะอาดที่ก่อให้เกิดมลพิษน้อยที่สุด ซึ่งหนึ่งในเครื่องมือที่นิยมก็คือ รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า เครื่องมือที่ต้องใช้ในคลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้าเพื่อยก-ย้ายสินค้าเป็นเครื่องมือพลังงานสะอาดที่จะช่วยเพิ่มเกราะป้องกันให้โลกห่างไกลจากหายนะที่ใกล้เข้ามาทุกที

รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า กับกระแสเมกะเทรนด์พลังงานสะอาด

รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าเป็นเครื่องจักรที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ที่เกิดจากการชาร์จพลังงานจากไฟฟ้าเพื่อส่งกำลังไปที่มอเตอร์แทนการใช้เครื่องยนต์แบบสันดาปภายใน จึงไม่ก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นก๊าซเรือนกระจก จึงถือได้ว่ารถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าใช้พลังงานสะอาดในการขับเคลื่อนเครื่องยนต์ที่ช่วยลดมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้นรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้ายังเป็นเครื่องมือที่ทุกอุตสาหกรรมต้องใช้งานเพื่อเป็นเครื่องทุ่นแรงในการยกหรือขนย้ายสินค้า อีกทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจากการขนย้ายสินค้าของพนักงานและความเสียหายของสินค้าที่อาจเกิดการตกหล่นระหว่างการขนย้าย อีกทั้งข้อดีของ รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า คือการที่อุตสาหกรรมต่าง ๆ สามารถช่วยลดการเกิดมลพิษเป็นผลดีต่อสภาพแวดล้อมของโลกยิ่งขึ้น

ในปัจจุบันประเทศต่าง ๆ ก็ได้ให้ความสำคัญในพลังงานสะอาดโดยมีนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เช่น สหภาพยุโรปได้มีแผน European Green Deal ที่สนับสนุนให้ใช้ข้อบังคับและแคมเปญต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมสภาพอากาศอย่างยั่งยืน พร้อมผลักดันให้ประเทศใน EU ปลอดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใน 30 ปีข้างหน้า หรือประเทศจีนก็แสดงจุดยืนด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยเป้าหมายลดการปล่อยคาร์บอนกว่า 65% ภายในปี 2030 สำหรับแผนระยะยาวต้องการที่จะลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล โดยเปลี่ยนมาเป็นการผลิตพลังงานทดแทนผลิตไฟฟ้าใช้ภายในประเทศ และประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริการที่กลับมาเข้าร่วมในข้อตกลง Paris Agreement ภายใต้ United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) ของประธานาธิบดี Joe Biden เพื่อจัดการกับปัญหาก๊าซเรือนกระจก เพราะสหรัฐอเมริกาเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุดในโลก และมีการขยายธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานเชื้อเพลิงเป็นจำนวนมาก หลังจากที่อดีตประธานาธิบดี Donald Trump ได้ประกาศถอนตัวออกจากข้อตกลงนี้ไปแล้ว สำหรับประเทศไทยก็ได้เข้าร่วมใน UNFCCC โดยกำหนดเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ลดลง 40% ในปี ค.ศ. 2030 และก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ในปี 2065 ซึ่งใน 6 เดือนแรกของ ค.ศ. 2022 พบว่าประเทศไทย ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อยู่ที่ 131.8 ล้านตันซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2021 โดยเกิดจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ปลดล็อคจากการป้องกันโควิด-19 แต่ยังเป็นอัตราที่ค่อนข้างต่ำหากเปรียบเทียบกับประเทศในภูมิภาคเอเซีย (ยกเว้นประเทศจีน) นอกจากนั้นประเทศไทยก็ยังมีนโยบายด้านพลังงานที่ส่งเสริมเป้าหมายดังกล่าว เช่น แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP) และแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP 2022) ซึ่งเป็นการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก และ พลังงานหมุนเวียนในรูปแบบต่างๆ ที่เป็นพลังงานสะอาดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

นวัฒกรรมพลังงานสะอาดของรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า จาก Unicarriers พลังรักษ์โลก

Unicarriers เป็นแบรนด์รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าชั้นนำระดับโลกที่ตระหนักถึงปัญหาของสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะสภาวะโลกร้อนที่ทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม โลกจึงต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติทั้งจำนวน ความถี่ และความรุนแรง ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ โดยองค์กร Global Risk Index จัดอันดับให้ประเทศไทยมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากโลกร้อนเป็นอันดับ 9 ของโลกและมีความเสี่ยงต่อภัยแล้งสูงเป็นอันดับ 6 ของโลก และผลการศึกษาของ Swiss Re Institue ยังพบว่าหากประเทศไทยยังไม่มีมาตรการลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อน หากอุณหภูมิเฉลี่ยโลกเพิ่มขึ้น 2 องศา GDP ของประเทศไทยจะลดลง 4.9% และหากอุณหภูมิเพิ่มขึ้น 3.2 องศา GDP ประเทศไทยจะลดลงถึง 43.6% โดยเฉพาะการท่องเที่ยวและการเกษตรจะได้รับผลกระทบมากที่สุด ด้วยเหตุนี้การพัฒนาเทคโนโลยีและการค้นหาพลังงานสะอาดเป็นวิธีที่ช่วยลดมลพิษในสิ่งแวดล้อมและเพิ่มการเติบโตของเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาที่ไม่ใช่แค่ประเทศไทยแต่ทุกประเทศควรร่วมมือเพื่อหาแนวทางที่จะช่วยรักษาโลกใบนี้ให้สะอาดมากยิ่งขึ้น

Unicarriers จึงได้พัฒนาแบตเตอรี่ที่ใช้ในรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าที่ลดมลพิษทางอากาศในอุตสาหกรรมที่มีต่อสภาพแวดล้อมและผู้ที่ใช้งาน โดยเลือกใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟต (Li-Iron หรือ LiFePO4) ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมใหม่ของแบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าที่กำลังเป็นที่นิยมที่สอดคล้องกับกระแสพลังงานสะอาดที่ถือได้ว่าเป็น เมกะเทรนด์ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟต เป็นแบตเตอรี่ที่ไม่ต้องเติมน้ำกลั่น จึงไม่มีไอเคมี ไม่มีเขม่าควันจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงซึ่งเป็นผลดีต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้นยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าให้มีข้อดีเหนือกว่าแบตเตอรี่แบบเดิม

พลังงานสะอาดที่สร้างประสิทธิภาพเหนือระดับ

  1. ความคุ้มค่า รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าจาก Unicarriers มีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า 10 ปี สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้ถึง 4,000 รอบ โดยที่ประจุไฟฟ้ามีเหลืออยู่มากกว่า 80% นอกจากนั้นยังมีขั้นตอนในการบำรุงรักษาที่น้อยเพียงแค่ชาร์จแบตเตอรี่หลังจากการใช้งานทุกครั้งเท่านั้น จึงช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี เป็นความคุ้มค่าระยะยาวในการใช้งาน

  2. มากไปด้วยประสิทธิภาพ รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตให้พลังงานในการยก-ย้ายที่สูงและมีความเสถียร จึงเหมาะสำหรับใช้ในการยก-ย้ายสินค้าที่มีน้ำหนักมากๆ นอกจากนี้รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าจาก Unicarriers ยังมีระบบ Recharge System ที่สามารถเติมประจุไฟฟ้าคืนแบตเตอรี่ในขณะปฏิบัติงานได้ จึงสามารถทำงานได้ถึง 3 กะ โดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่จึงเหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องทำงานต่อเนื่องกันยาวนานตลอด 24 ชั่วโมง ที่สามารถใช้งานได้ทั้งงานหนักและงานเบา

  3. ความสะดวกในการใช้งาน รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตสามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้ทุกเวลาโดยไม่ต้องรอให้แบตเตอรี่พร้อมสำหรับการชาร์จเหมือนแบตเตอรี่กรด-ตะกั่วและมีความรวดเร็วในการชาร์จ ดังนั้นรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าจาก Unicarriers จึงใช้เวลาในการชาร์จเพียง 2 ชั่วโมงเท่านั้นแบตเตอรี่ก็พร้อมในการใช้งานไม่ต้องเสียเวลาในการรอ ช่วยเพิ่มความสะดวกในการใช้งานและส่งผลให้สามารถทำรอบในการยก-ย้ายได้มากยิ่งขึ้น

พลังงานสะอาด พลังงานแห่งโลกอนาคต

ด้วยกระแสของพลังงานสะอาดส่งผลให้เกิดอุตสาหกรรมเกี่ยวกับพลังงานสะอาดเกิดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการในการใช้งาน ซึ่งอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดมีแนวโน้มในการเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ จากข้อมูล Renewable Energy Market Outlook – 2025 โดยเว็บไซต์ alliedmarketresearch.com คาดการณ์ว่ามูลค่าในตลาดพลังงานทดแทนทั่วโลกในปี 2025 จะเพิ่มขึ้น 1,512.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นอัตราเติบโต 6.1% ต่อปี เมื่อนับจากปี 2017 เป็นต้นมา ซึ่งอัตราการเติบโตนี้ไม่ใช่แค่กลุ่มผู้ผลิตพลังงานสะอาดเท่านั้น แต่ผู้ผลิตโครงสร้างพื้นฐาน อุปกรณ์จัดเก็บพลังงาน เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับพลังงานสะอาดก็มีอัตราการเติบโตที่สูงขึ้นเช่นกัน รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า ก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ถือได้ว่าเป็นพลังงานสะอาดที่ช่วยลดพิษต่อสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดีเพราะไร้เขม่าควันพิษ ซึ่งเป็นมลพิษที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนที่โลกต้องเผชิญในปัจจุบัน การเลือกใช้รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าในการยก-ย้ายสินค้าจึงช่วยลดการสะสมมลพิษในสิ่งแวดล้อมทั้งในอากาศ น้ำ หรือพื้นดิน ช่วยทำให้โลกมีเวลาในการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมให้กลับมาสู่ความสมดุลอีกครั้ง รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า จาก Unicarriers ก็ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมจึงพยายามพัฒนาพลังงานที่ขับเคลื่อนเครื่องยนต์ที่สร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด ซึ่งแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตก็เป็นนวัฒกรรมพลังงานความสะอาดที่ตอบโจทย์ทั้งการรักษ์โลกและเป้าหมายของ Unicarriers ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพของรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพเหนือระดับที่มีทั้งความแข็งแรง ทนทาน พร้อมฟังก์ชันการใช้งานที่เพิ่มประสิทธิภาพในการยก-ย้ายเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยสำหรับผู้ที่ใช้งาน ที่ทำให้รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าจาก Unicarriers เป็นมากกว่าแค่เครื่องมือยก-ย้าย แต่เป็นเครื่องมือที่ช่วยดูแลรักษาโลกใบนี้เช่นกัน

บริษัท สยามกลการอุตสาหกรรม จำกัด เป็นผู้แทนจำหน่าย UniCarriers Forklift ซึ่งเป็นแบรนด์รถโฟล์คลิฟท์ชั้นนำระดับโลก UniCarriers (ยูนิแคริเออร์) ที่จำหน่ายรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า, รถโฟล์คลิฟท์ดีเซล และรถโฟล์คลิฟท์ติดแก๊ส ที่มุ่งพัฒนารถโฟล์คลิฟท์ทุกประเภทให้มีศักยภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดโลกให้ครบทุกด้าน นอกจากนั้นยังจำหน่ายรถสำหรับคลังสินค้า เช่น Pallet transporter, Pallet stacker, Order picker, Reach truck และ VNA พร้อมยินดีให้คำปรึกษาและการบริการแบบครบวงจร

สนใจรถโฟล์คลิฟท์ดีเซลและรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า หรือติดต่อสอบถาม
บริษัท สยามกลการอุตสาหกรรม จำกัด
8/5 หมู่ 8 ถนน สุขุมวิท (สายเก่า) ตำบลท่าข้าม
อำเภอบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
โทรศัพท์ : 038 574 297
Line : @UniCarriersThai
E-mail : [email protected]

บทความล่าสุด

Top