Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าและรถโฟล์คลิฟท์ดีเซล ตัวช่วยสำหรับธุรกิจที่ไม่พร้อมตอบรับนวัตกรรม Smart Warehouse

รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าและรถโฟล์คลิฟท์ดีเซล
รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าและรถโฟล์คลิฟท์ดีเซล

รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าและรถโฟล์คลิฟท์ดีเซล ตัวช่วยสำหรับธุรกิจที่ไม่พร้อมตอบรับนวัตกรรม Smart Warehouse

ตอบโจทย์การบริหารจัดการคลังสินค้าให้เทียบเท่า Smart Warehouse ด้วยรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าและรถโฟล์คลิฟท์ดีเซล

ในปัจจุบันนี้ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้นวัตกรรม Smart Warehouse กลายมาเป็นที่นิยมและถูกพูดถึงมากขึ้นในฐานะของนวัตกรรมที่จะมาช่วยทำให้การบริหารจัดการคลังสินค้า ตลอดจนการเคลื่อนย้ายและกระจายสินค้าด้วยวิธีการดั้งเดิมอย่างการใช้งานรถโฟล์คลิฟท์ (รถฟอร์คลิฟท์) ทั้งรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า และรถโฟล์คลิฟท์ดีเซล กลายมาเป็นเรื่องที่ง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Smart Warehouse คืออะไร ?

Smart Warehouse หรือ คลังสินค้าอัจฉริยะ คือ ระบบบริหารจัดการคลังสินค้าในรูปแบบใหม่ ที่มีการนำเอาเทคโนโลยีอันทันสมัย อาทิ ระบบการจัดการคลังสินค้า (WMS), หุ่นยนต์อัจฉริยะ Cobot (Collaborative Robots) หรือหุ่นยนต์ขนส่ง AGV (Automatic Guided Vehicle) เข้ามาเป็นตัวช่วยในการทำงานแทนการใช้แรงงานคนในการควบคุมรถลากพาเลทหรือรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าแบบดั้งเดิม เพื่อทำให้การตรวจสอบ เคลื่อนย้าย หรือกระจายสินค้า กลายมาเป็นเรื่องที่สะดวก รวดเร็ว และมีข้อผิดพลาดในการทำงานเกิดขึ้นน้อยที่สุด

Smart Warehouse สำคัญต่อธุรกิจอย่างไร ?

  1. ช่วยลดต้นทุนด้านการผลิตและขนส่ง แม้ว่าการลงทุนในเทคโนโลยีอัจฉริยะที่จะนำมาใช้ในการควบคุมการดำเนินงานภายในคลังสินค้าแบบอัตโนมัติ จะมีมูลค่าที่ค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุนในด้านของแรงงานหรือเครื่องจักรอุตสาหกรรมอย่างรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าหรือรถโฟล์คลิฟท์ดีเซล แต่ถ้าหากมองถึงความคุ้มค่าของการลงทุนในระยะยาวแล้ว Smart Warehouse จะสามารถช่วยให้ธุรกิจลดปริมาณและต้นทุนแรงงานในกระบวนการผลิต-ขนส่ง ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วมักมีต้นทุนราว ๆ สองในสามของต้นทุนในการบริหารจัดการคลังสินค้าทั้งหมด และทำให้ธุรกิจสามารถลดราคาสินค้าและบริการเพื่อดึงดูดผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  2. ช่วยลดปริมาณสินค้าคงคลัง โดยเฉพาะกับสินค้าเฉพาะฤดูกาล การมีสินค้าคงคลังถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ธุรกิจสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว แต่ในบางครั้งการที่มีปริมาณสินค้าคงคลังที่มากจนเกินไป โดยเฉพาะกับสินค้าเฉพาะฤดูกาลที่สามารถซื้อ-ขายได้เพียงแค่ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งของปีเท่านั้น ย่อมทำให้ธุรกิจต้องแบกรับต้นทุนสินค้าและสูญเสียพื้นที่ในคลังสินค้าไปโดยเปล่าประโยชน์ แต่ด้วย Smart Warehouse ที่สามารถนำเอาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับรายการคำสั่งซื้อมาใช้ในการวิเคราะห์และคาดการณ์ปริมาณคำสั่งซื้อที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ธุรกิจจะสามารถวางแผนการสต๊อกสินค้าคงคลังให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคที่จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงเพื่อการสร้างสมดุลในระบบ Supply Chain ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  3. ช่วยให้กระบวนการผลิตเป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง เทคโนโลยีภายใน Smart Warehouse ล้วนมาพร้อมด้วยระบบการทำงานแบบอัจฉริยะที่สามารถแจ้งเตือนให้ผู้ควบคุมหรือผู้ใช้งานทราบถึงความผิดปกติที่กำลังเกิดขึ้นได้ในทันที อีกทั้งยังคาดการณ์ได้ด้วยว่าเครื่องจักรหรืออุปกรณ์เหล่านี้จะต้องมีการอัปเกรดหรือซ่อมแซมเมื่อใด เพื่อช่วยให้กระบวนการบำรุงรักษาเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที และทำให้กระบวนการผลิตสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างราบรื่นไม่มีสะดุด ซึ่งจะแตกต่างไปจากการใช้งานรถลากพาเลท หรือรถโฟล์คลิฟท์ที่ผู้ใช้งานจะทำการบำรุงรักษาได้ในรูปแบบโต้ตอบ หรือการรอให้อุปกรณ์เสียหายแล้วจึงค่อยดำเนินการซ่อมบำรุงเท่านั้น

  4. ช่วยเพิ่มความรวดเร็วและแม่นยำในการให้บริการลูกค้า การดำเนินงานภายในคลังสินค้าแบบดั้งเดิมที่ต้องใช้แรงงานคนในการควบคุมรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า รถโฟล์คลิฟท์ดีเซล เพื่อคัดแยก หยิบ หรือเคลื่อนย้ายสินค้าตามคำสั่งซื้อ มักก่อให้เกิดความล่าช้าหรือความผิดพลาดในการปฏิบัติงานอยู่บ่อยครั้ง แต่ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะที่มีอยู่ใน Smart Warehouse ธุรกิจสามารถตั้งค่าโปรแกรมให้หุ่นยนต์ต่าง ๆ ช่วยดำเนินกิจกรรมทุกอย่างภายในคลังสินค้าได้อย่างเป็นระบบ เพื่อเพิ่มความรวดเร็ว แม่นยำ และข้อได้เปรียบในการให้บริการลูกค้า ที่จะนำไปสู่การเกิดความรู้สึกพึงพอใจและการกลับมาใช้บริการซ้ำในท้ายที่สุด

หากธุรกิจไม่พร้อมตอบรับนวัตกรรม Smart Warehouse ควรทำอย่างไรดี ?

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการเลือกใช้งานนวัตกรรม Smart Warehouse ย่อมทำให้ธุรกิจต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นกว่าการใช้งานรถลากพาเลทหรือรถโฟล์คลิฟท์ราคามาตรฐาน เพื่อการจัดเก็บหรือเคลื่อนย้ายวัตถุดิบต่าง ๆ ในคลังสินค้า ดังนั้นหากธุรกิจของคุณยังไม่พร้อมตอบรับนวัตกรรม Smart Warehouse ในตอนนี้ การเลือกลงทุนในรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าหรือรถโฟล์คลิฟท์ดีเซล จาก Unicarriers Thailand ที่พร้อมตอบโจทย์ทุกการใช้งานได้อย่างคุ้มค่าเต็มประสิทธิภาพก็นับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกดี ๆ ในการช่วยให้การบริหารคลังสินค้าตอบโจทย์การทำธุรกิจมากยิ่งขึ้น

รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าจาก Unicarriers Thailand กับการช่วยสนับสนุนการบริหารจัดการคลังสินค้า

รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า รถโฟล์คลิฟท์ดีเซล จากยูนิแคริเออร์ประเทศไทย (Unicarriers Thailand) เป็นเครื่องจักรขนาดเล็กที่ถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานภายในคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการออกแบบตามหลัก Ergonomic หรือการยศาสตร์ ที่ทำให้รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าของ Unicarriers มีเทคโนโลยีในการขับขี่และควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่ของรถที่สามารถตอบโจทย์การยก-ย้ายสินค้าได้อย่างเหมาะสมกับรูปแบบของงานและพื้นที่ภายในคลังสินค้า เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการทำงาน ลดความซับซ้อน และลดการสูญเปล่าในการบริหารจัดการคลังสินค้า

นอกจากนี้รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Unicarriers ยังมาพร้อมด้วยแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอตเฟส (LiFeP04) ที่เป็นเทคโนโลยีสะอาด ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถใช้งานได้อย่างยาวนานถึง 24 ชั่วโมง ต่อเนื่อง 3 กะโดยไม่ต้องสลับแบตฯ อีกทั้งยังชาร์จได้มากกว่า 4,000 รอบ หรือใช้งานได้นานกว่า 10 ปี ซึ่งสามารถช่วยให้ธุรกิจลดต้นทุนด้านการผลิตและขนส่งเพื่อการได้รับผลประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจที่มากที่สุด

จะเห็นได้ว่าสำหรับธุรกิจที่ยังไม่พร้อมตอบรับนวัตกรรม Smart Warehouse การเลือกลงทุนในรถโฟล์คลิฟท์ราคามาตรฐาน ของ Unicarriers ที่มาพร้อมด้วยประสิทธิภาพที่พร้อมตอบโจทย์กับรูปแบบการใช้งานที่หลากหลายนับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกดี ๆ ที่สามารถช่วยยกระดับการบริหารจัดการคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โดย บจก.สยามกลการอุตสาหกรรม เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า รถโฟล์คลิฟท์ดีเซล ตราสินค้า Unicarriers Thailand ที่มีการดำเนินธุรกิจมาอย่างยาวนานกว่า 30 ปี การันตีคุณภาพด้วย 3 รางวัลยอดเยี่ยมจากกลุ่มธุรกิจโลจิสเน็กซ์ ได้แก่ Best part sales recovery รางวัลยอดขายและยอดสั่งซื้ออะไหล่รถโฟล์คลิฟท์สูงสุดในภูมิภาคเอเชีย, Top Market share รางวัลยอดขายและยอดสั่งซื้อรถสูงสุดในภูมิภาคเอเชีย และ Dealer of Excellent ที่มียอดขายและยอดสั่งซื้อรถโฟล์คลิฟท์ รถ reach truck ยอดขายและยอดสั่งซื้ออะไหล่รถโฟล์คลิฟท์ (รถฟอร์คลิฟท์) รวมถึงอัตราการเติบโตสูงสุดในปีที่ผ่านมาเทียบกับทุกประเทศในกลุ่ม โดยเรามีรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า รถโฟล์คลิฟท์ดีเซล รถ reach truck รถลากพาเลท รถ power stacker ให้ธุรกิจได้เลือกใช้งานหลากหลายรูปแบบสำหรับการช่วยขนส่งยกย้ายสินค้าและวัตถุดิบต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

สนใจรถโฟล์คลิฟท์ดีเซลและรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า หรือติดต่อสอบถาม
บริษัท สยามกลการอุตสาหกรรม จำกัด
8/5 หมู่ 8 ถนน สุขุมวิท (สายเก่า) ตำบลท่าข้าม
อำเภอบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
โทรศัพท์ : 038 574 297
Line : @UniCarriersThai
E-mail : [email protected]

บทความล่าสุด

Top