Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าเทคโนโลยีการยก-ย้ายที่มีประโยชน์ต่อธุรกิจ

รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า
รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า

รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าเทคโนโลยีการยก-ย้ายที่มีประโยชน์ต่อธุรกิจ

รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้ามีดีทั้งสมรรถนะและดีต่อสิ่งแวดล้อม

รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าเป็นเครื่องจักรอุตสาหกรรมที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องทุ่นแรงในการยก-ย้ายสินค้าที่มีจำนวนมาก สร้างความปลอดภัยให้ทั้งสินค้าและพนักงานโดยที่ไม่สร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม โดยในยุคเริ่มแรก รถโฟล์คลิฟท์ ยังไม่มีการใช้พลังงานไฟฟ้าถูกพัฒนามาจากรอกที่ใช้เพื่อยกในการเคลื่อนย้ายสิ่งของ และต่อมาได้มีการพัฒนารถโฟลค์ลิฟท์ให้ใช้ระบบไฟฟ้าขึ้นมา โดยมีงาและเสายกระดับในการยกสินค้าขึ้น-ลง เป็นการยกที่ใช้ระบบเฟืองมีสปริงรองหมุนเพื่อช่วยผ่อนแรงในการยก จนกระทั่งในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 รถโฟล์คลิฟท์มีความต้องการในการใช้งานเป็นอย่างมากเพื่อขนย้าย ยุทโธปกรณ์และสิ่งของด้านอุปโภค ส่งผลให้มีการพัฒนา รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าโดยใช้แบตเตอรี่เป็นพลังงานเพื่อให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง หลังจากได้นั้นมีการพัฒนาสมรรถนะของรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าหลายอย่างเพื่อนำไปใช้ในอุตสาหกรรม เช่น การยก-ย้ายสินค้าในพื้นที่แคบ ๆ เพื่อตอบสนองกับปริมาณสินค้าที่มีจำนวนมากทำให้คลังสินค้าเหลือพื้นที่ในการจัดเก็บน้อย, พัฒนาให้มีที่นั่งสำหรับคนขับเพื่อป้องกันสินค้าตกใส่ผู้ขับ จนถูกกำหนดเป็นอุปกรณ์มาตรฐานในปี พ.ศ 2523, การพัฒนาความสมดุลในการเคลื่อนย้ายสินค้า และการพัฒนาพลังงานที่ใช้สำหรับรถโฟล์คลิฟท์ให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ในปัจจุบันรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าได้มีการพัฒนาที่เน้นเพิ่มศักยภาพในการยก-ย้ายที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสำหรับผู้ที่ใช้งาน โดยใช้พลังงานสะอาดในการขับเคลื่อนรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าเพื่อลดมลพิษที่จะทำลายสิ่งแวดล้อม

จุดเด่นรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า เด่นทั้งประสิทธิภาพและดีต่อสิ่งแวดล้อม

  1. เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าใช้แบตเตอรี่ในการขับเคลื่อนมอเตอร์เพื่อให้รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าทำงาน แทนการใช้เชื้อเพลิงจึงไม่มีการเผาไหม้ของพลังงานไม่มีควันพิษจึงดีต่อสุขภาพของพนักงานที่ขับรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าและพนักงานที่ต้องใช้พื้นที่ร่วมกัน โดยปัจจุบันรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าบางรุ่นยังมีการพัฒนาแบตเตอรี่ให้ลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น เช่น แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟต (LiFePO4) ที่ไม่มีการเติมน้ำกลั่น ไม่มีไอเคมี ไม่มีมลพิษจากการใช้งานจึงดีต่อสุขภาพของพนักงาน

  2. ไร้เสียงรบกวนจากเสียงเครื่องยนต์ เนื่องจากรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าขับเคลื่อนด้วยพลังมอเตอร์ไฟฟ้า จึงไม่มีเสียงดังจากสายพานเครื่องยนต์ การทำงานของกระบอกสูบ รวมทั้งเสียงดังจากท่อไอเสีย ซึ่งมีผลดีต่อประสิทธิภาพในการทำงาน

  3. เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน ด้วยการออกแบบ รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า ตามหลักการยศาสตร์ ทำให้การเคลื่อนไหว การมองเห็น หรือการนั่งเพื่อใช้งาน ถูกต้องตามสรีระร่างกาย ช่วยเพิ่มทัศนวิสัยในการมองทุกด้าน ไม่ว่าจะด้านหน้า ด้านหลัง หรือด้านบน ลดความเมื่อยล้าในการทำงาน ลดความเสี่ยงในการชนสิ่งกีดขวางและลดการเกิดอุบัติเหตุ

  4. เพิ่มศักยภาพในการใช้งาน รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าบางรุ่น มีฟังก์ชันที่สามารถปรับระบบการตั้งค่าการเคลื่อนที่ การยกย้ายสินค้า ให้เหมาะกับความต้องการของงานและทักษะของพนักงานควบคุมรถได้ เช่น เน้นความคล่องตัวสำหรับพนักงานที่มีประสบการณ์ หรือปรับให้ช้าลงสำหรับพนักงานนักขับมือใหม่ เพื่อลดความเสี่ยงจากการใช้งานรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า นอกจากนั้นรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าที่ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตยังสามารถชาร์จพลังงานไฟฟ้าได้อย่างรวดเร็วทำให้ไม่เกิดการสูญเปล่าของเวลา

ประโยชน์ของรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าที่มีต่อธุรกิจและอุตสาหกรรม

  1. ช่วยประหยัดเวลาในการทำงาน รถโฟล์คลิฟท์ไฟ้ฟ้าแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตมีข้อดีมีพลังงานที่สูงจึงทำให้มีความรวดเร็วในการเคลื่อนย้ายสินค้าที่มีน้ำหนักมาก ๆ ทำให้ประหยัดเวลาในการทำงานและสามารถเพิ่มรอบในการยก-ย้ายสินค้าได้

  2. ลดต้นทุน เป็นหลักการการทำธุรกิจที่ต้องคำนึงถึงเพราะรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าที่ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตใช้พนักงานแค่หนึ่งคนในการควบคุมการทำงานทำให้ลดค่าใช้จ่ายด้านแรงงาน นอกจากนั้นรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้ายังไม่มีค่าใช้จ่ายด้านค่าเชื้อเพลิงและค่าจัดเก็บเชื้อเพลงซึ่งช่วยลดต้นทุนได้เป็นอย่างมาก และยังมีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาน้อย มีอายุในการใช้งานที่ยาวนานมากกว่า 10 ปี ทำให้ไม่ต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่บ่อย ๆ จึงช่วยลดต้นทุนในระยะยาวได้เป็นอย่างดีถือเป็นความคุ้มค่าในการลงทุน

  3. ความปลอดภัยในการใช้งาน รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายต่อพนักงานที่ต้องทำการยก-ย้าย หรือลดความเสียหายจากการตกหล่นของสินค้า เพราะมีฟังก์ชั่นที่ช่วยให้การทำงานมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น เช่น มีสัญญาณไฟบลูไลท์ที่ฉายแสงสีฟ้าที่พื้นด้านท้ายรถในขณะที่ขับถอยหลังช่วยเตือนให้ผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงระวังการเคลื่อนที่ของรถ และช่วยเพิ่มทัศนวิสัยให้ดีขึ้นในพื้นที่่ที่มีสิ่งกีดขวางหรือมีทัศนวิสัยจำกัด, มีแสงเลเซอร์ที่ช่วยชี้ตำแหน่งของงาขณะยกย้ายสินค้าในที่สูงทำให้มองเห็นตำแหน่งที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น, มีฟังก์ชั่นที่ช่วยควบคุมการยกงาสามารถกำหนดการเคลื่อนย้ายของงาได้ เช่น การกำหนดระยะความสูงหรือการกำหนดการเอนของงาเพื่อยกย้ายสินค้า และมีระบบรหัสผ่านที่ช่วยป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาติขึ้นควบคุมรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า ซึ่งฟังก์ชั่นการทำงานทั้งหมดช่วยลดโอกาสที่จะเกิดค่าความเสียหายจากอุบัติเหตุที่สามารถส่งผลให้ต้นทุนของธุรกิจสูงขึ้นได้

  4. ลดระยะเวลาในการทำงาน รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตมีความรวดเร็วในการเคลื่อนที่และชาร์จพลังงานไฟฟ้า จึงทำให้ไม่เกิดการการสูญเปล่าของเวลาและยังช่วยเพิ่มรอบในการทำงานส่งผลให้สร้างผลกำไรให้กับธุรกิจได้มากยิ่งขึ้น

  5. ความคล่องตัวในการเคลื่อนที่ ด้วยรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้ามีขนาดรถที่เล็กจึงสามารถทำงานยก-ย้ายสินค้าในพื้นที่ขนาดเล็กหรือในวงเลี้ยวที่แคบได้ดี และยังประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าได้อีกด้วย

รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้ามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบโจทย์การใช้งานที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพื่อให้ทันต่อการแข่งขันที่เน้นความรวดเร็วแต่ยังมีประสิทธิภาพในการใช้งาน รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าในปัจจุบันจึงมีการออกแบบที่ใช้หลักการยศาสตร์ที่ช่วยผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการควบคุมรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าให้สามารถปฏิบัติงานได้ยาวนานมากยิ่งขึ้น ระบบฟังก์ชั่นการใช้งานที่เพิ่มประสิทธิภาพในการยก-ย้ายให้ใช้งานได้ง่ายและปลอดภัย และพัฒนาแบตเตอรี่ให้ทรงพลังงานมากยิ่งขึ้น มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ที่ช่วยประหยัดต้นทุนทั้งงบประมาณและเวลาเพื่อสร้างประสิทธิผลให้กับธุรกิจได้มากที่สุด

นอกเหนือจากนั้นอุตสาหกรรมผลิตรถโฟล์คลิฟท์ยังตระหนักถึงภาวะโลกร้อนที่เป็นวิกฤตของ สภาพภูมิอากาศที่ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง สาเหตุเกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงจนก่อให้เกิดเป็นก๊าซเรือนกระจกและก่อให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ที่สร้างผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและสร้างความเสียหายให้กับเศรษฐกิจ หลายประเทศจึงหันมาให้ความสนใจพลังงานสะอาดและนำเทคโนโลยีมาช่วยในการพัฒนา ซึ่งรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าเป็นหนึ่งในพลังงานสะอาดที่อุตสาหกรรมผลิตรถโฟล์คลิฟท์พยายามพัฒนาให้ปราศจากมลพิษมากที่สุดและมีประสิทธิภาพสูงสุด ปัจจุบันรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตเป็นนวัตกรรมพลังงานสะอาด ที่สามารถทดแทนพลังงานเชื้อเพลิงได้ ไร้เขม่าควัน และไม่สร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

บจก. สยามกลการอุตสาหกรรม เป็นตัวแทนจำหน่ายรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า ภายใต้แบรนด์ยูนิแคริเออร์โฟล์คลิฟท์ (UniCarriers) มีเป้าหมายเพื่อพัฒนารถโฟล์คลิฟท์ให้มีศักยภาพในการยก-ย้าย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปีจึงมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าให้รองรับทุกความต้องการและช่วยลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม จึงทำให้ บจก. สยามกลการอุตสาหกรรม เป็นตัวแทนที่มียอดจำหน่ายรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าและอะไหล่รถโฟล์คลิฟท์ที่สูงที่สุดในภูมิภาค นอกจากนี้ยังมีบริการให้เช่ารถโฟล์คลิฟท์พร้อมคนขับ และบริการหลังการขายจากทีมงานมืออาชีพ

สนใจรถโฟล์คลิฟท์ดีเซลและรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า หรือติดต่อสอบถาม
บริษัท สยามกลการอุตสาหกรรม จำกัด
8/5 หมู่ 8 ถนน สุขุมวิท (สายเก่า) ตำบลท่าข้าม
อำเภอบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
โทรศัพท์ : 038 574 297
Line : @UniCarriersThai
E-mail : [email protected]

บทความล่าสุด

Top