Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า ยูนิแคริเออร์ ความยั่งยืนใหม่ในอุตสาหกรรมผลิตอาหาร

รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า
รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า

รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า ยูนิแคริเออร์ ความยั่งยืนใหม่ในอุตสาหกรรมผลิตอาหาร

รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า ส่วนหนึ่งของความสำเร็จของมาตรฐาน GMP HCCP และ ESG

อุตสาหกรรมอาหารเป็นอุตสาหกรรมที่ต้องการความปลอดภัยและความสะอาดอย่างถูกสุขอนามัยมากที่สุด เพื่อป้องกันไม่ให้อาหารมีการปนเปื้อนทางกายภาพ ทางด้านจุลินทรีย์และทางด้านเคมีในอาหารที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคได้ ดังนั้นในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารจึงต้องปฏิบัติตามหลัก GMP ทุกขั้นตอน ตั้งแต่การก่อสร้างอาคารจนถึงการจัดส่งสินค้าเพื่อลดความเสี่ยงการปนเปื้อนของอาหาร จึงส่งผลให้การเลือกใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์เป็นหนึ่งในหลักเกณฑ์ของหลัก GMP ด้วยเช่นกัน เครื่องมือและอุปกรณ์ต้องไม่ก่อให้เกิดมลพิษ ไม่เป็นสนิม มีความทนทานและแข็งแรง โดยเฉพาะเครื่องมือที่ใช้ในคลังสินค้าเพื่อการยก-ย้ายอย่างรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าเพราะเป็นเครื่องมือที่สัมผัสใกล้กับบรรจุภัณฑ์ของอาหารและถูกใช้งานภายในอาคารเก็บสินค้าตลอดเวลาสามารถก่อให้เกิดมลพิษได้ง่าย ในบางครั้งรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สะอาดถูกสุขลักษณะตามมาตรฐานของ GMP เช่น หากใช้งานกับอุตสาหกรรมประมงที่เป็นน้ำทะเล ควรมีการทากันสนิมหรือใช้เหล็กแบบพิเศษที่ไม่เป็นสนิม

รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้านิยมนำมาใช้ในอุตสาหกรรมอาหารเพราะก่อให้เกิดมลพิษน้อยและเหมาะสมในการใช้งานภายในอาคารที่ต้องการให้พื้นที่มีความสะอาดและถูกสุขอนามัยตลอดเวลา เนื่องจากรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ในการขับเคลื่อนเครื่องยนต์จึงไม่ก่อให้เกิดควันไอเสียซึ่งเป็นมลพิษทางอากาศ ไม่มีคราบเขม่าควันติดตามผนังอาคาร คุณสมบัติของรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าที่เอื้อต่อหลัก GMP และประสิทธิภาพต่อการใช้งานมีดังต่อไปนี้

ประสิทธิภาพและคุณสมบัติที่โดดเด่นของรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า (รถฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้า)

 1. ทนทานต่ออากาศเย็นและความชื้น รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้ามักถูกนำมาใช้ในการยก-ย้ายในห้องแช่แข็งเนื่องจากห้องแช่แข็งมีอุณหภูมิติดลบสูงถึง -18 องศาเซลเซียสเพื่อยับยั้งการเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์และคงคุณค่าทางโภชนาการไว้ ซึ่งรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าสามารถทนทานความหนาวเย็นได้ถึง -55 องศาเซลเซียสโดยที่ความรวดเร็วในการยก-ย้ายไม่ลดลงจึงช่วยในการยับยั้งการเติบโตของจุลินทรีย์ได้ดีในขณะเคลื่อนย้าย

 2. ไร้มลพิษทางอากาศ รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าเป็นเครื่องจักรที่ไม่มีควันไอเสีย หรือมลพิษทางอากาศที่เกิดจากการเผาไหม้ของน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของพนักงาน

 3. ไร้มลพิษทางเสียง รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าขับเคลื่อนด้วยพลังมอเตอร์ไฟฟ้า ไม่มีเสียงดังจากสายพานเครื่องยนต์ การทำงานของกระบอกสูบ รวมทั้งเสียงดังจากท่อไอเสีย ส่งผลให้ไม่มีเสียงรบกวนขณะทำงาน มีผลดีต่อพนักงานที่ควบคุมรถหรือผู้ที่ปฏิบัติงานที่อยู่รอบข้าง และเป็นข้อดีของรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าที่สามารถทำงานร่วมกับแผนกอื่น ๆ ที่อยู่ภายในคลังสินค้าได้

 4. ใช้งานได้ยาวนาน 24 ชั่วโมง รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าที่ใช้แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนฟอสเฟตในการขับเคลื่อน ชาร์จประจุไฟฟ้าได้รวดเร็วภายใน 2 ชั่วโมง สามารถใช้งานได้ถึง 3 กะ

 5. ง่ายต่อการบำรุงรักษา การดูแลรักษารถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า มีขั้นตอนและค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่ารถโฟล์คลิฟท์เครื่องยนต์มาก อาศัยเพียงแค่การดูแลเบื้องต้น อาทิเช่น ไม่ควรใช้งานจนแบตฯ หมด และ ชาร์จแบตฯ ทุกครั้งหลังการใช้งาน ก็สามารถใช้งานรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าได้ยาวนานและลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาอีกด้วย

 6. จุดศูนย์ถ่วงต่ำ เพิ่มเสถียรภาพในการทรงตัว เพิ่มองศาการเลี้ยว กลับรถ ช่วยลดความเสี่ยงในการชนสิ่งกีดขวางหรือชั้นวางสินค้า ช่วยให้ทำงานในพื้นที่จำกัดได้ดี

 7. มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนฟอสเฟตสามารถชาร์จพลังงานไฟฟ้าได้สูงสุดถึง 4,000 รอบ หรือมีอายุการใช้งานได้นานถึง 10 ปี โดยยังมีประจุไฟฟ้าเหลืออยู่มากกว่า 70% ซึ่งมีรอบชาร์จที่มากกว่าแบบกรด-ตะกั่วที่ชาร์จได้เพียง 1,000 รอบเท่านั้นจึงมีความคุ้มค่าสำหรับการใช้งานในระยะยาว

 8. ปลอดภัยในการใช้งาน รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าที่ใช้แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนฟอสเฟตมีอัตราสะสมความร้อนต่ำ สามารถทนอุณหภูมิได้มากกว่า 300 องศาและรองรับแรงกระแทกได้มากกว่าแบตเตอรี่ชนิดอื่น

ดังนั้นการเลือกซื้อรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าควรเลือกซื้อจากแบรนด์ที่น่าเชื่อถือ มีมาตรฐาน และมีสมรรถนะในการใช้งานเพื่อที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการยก-ย้าย และส่งเสริมให้อุตสาหกรรมอาหารมีความสะอาดถูกสุขอนามัยมากยิ่งขึ้น

รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า จากยูนิแคริเออร์ ช่วยยกระดับมาตรฐานของอุตสาหกรรมอาหาร

ยูนิแคริเออร์ จำหน่ายรถโฟล์คลิฟท์หลากหลายประเภทเพื่อตอบสนองการใช้งานในธุรกิจ มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนารถโฟล์คลิฟท์มามากกว่า 50 ปี รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้ายูนิแคริเออร์มาพร้อมนวัตกรรมแบตเตอรี่คุณภาพสูงที่สามารถใช้งานได้ทั้งแบตเตอรี่กรด-ตะกั่วและแบตเตอรี่ลิเทียมไออนฟอสเฟตที่ช่วยให้การยก-ย้ายในอุตสาหกรรมอาหารได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วยรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าทั้ง 2 ชนิด ปราศจากมลพิษจึงไม่มีสารตกค้าง ช่วยให้สภาพแวดล้อมอาคาร อุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ สะอาดและถูกสุขอนามัย ไม่เป็นแหล่งที่ทำให้อาหารเกิดการปนเปื้อน และลดระยะเวลาการยก-ย้ายสินค้า เนื่องจากหากล่าช้าอาจส่งผลต่อการจัดเก็บที่ทำให้เชื้อจุลินทรีย์เติบโตจนทำให้อาหารเน่าเสียได้ นอกจากนั้นแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนฟอสเฟตในรถโฟล์คลิฟท์ยูนิแคริเออร์ยังได้รับการรับรองมาตรฐานถึงคุณภาพและความปลอดภัยในการใช้งาน เช่น มาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด CCS, IATF 16949:2016, มาตรฐานการบริหารจัดการ สิ่งแวดล้อม ISO14001:2015 และมาตรฐานระบบบริหารจัดการขององค์กร ISO 9001:2015 ที่มีผลดีต่ออุตสาหกรรมอาหารเป็นอย่างมาก นอกจากนี้รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าจากยูนิแคริเออร์ยังมีการออกแบบฟังก์ชันที่ช่วยเพิ่มศักยภาพในการใช้งานได้เป็นอย่างดี

สมาร์ทฟังก์ชันจากรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้ายูนิแคริเออร์ ตอบโจทย์ได้ทั้งงานหนัก และงานเบา

 1. ออกแบบตามหลักการยศาสตร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
  • เพิ่มทัศนวิสัยด้วยการปรับหลังคากันของตก และแผงกันสินค้าตกให้มีความโปร่ง สามารถมองเห็นสินค้าในที่สูงและต่ำได้ชัดเจน เพิ่มความปลอดภัยขณะใช้งานในพื้นที่จำกัด
  • ออกแบบให้บันไดต่ำลง พร้อมที่จับด้านข้าง และเพิ่มพื้นที่เหนือศีรษะให้มากขึ้นเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการขึ้น-ลงอย่างปลอดภัย
  • ออกแบบให้มีจุดศูนย์ถ่วงต่ำกว่าเดิม เพิ่มเสถียรภาพทรงตัวได้ดีขึ้น
  • ออกแบบน้ำหนักถ่วงท้ายรถให้โค้งมนตามองศาการเลี้ยวกลับรถเพื่อช่วยให้การมองด้านหลังมีทัศนวิสัยที่ดีขึ้น และยังช่วยลดความเสี่ยงในการชนสิ่งกีดขวางหรือชั้นวางสินค้า

 2. ระบบ Recharge System เป็นฟังก์ชันที่เติมประจุไฟฟ้าคืนแบตเตอรี่ในขณะปฏิบัติงาน เช่น การเบรกหรือยกคันเร่ง ทำให้พลังงานคงเหลือมากขึ้นช่วยยืดเวลาในการทำงานให้นานมากยิ่งขึ้น

 3. IPX4 หรือมาตรฐานต้านทานของเหลว ที่สามารถปกป้องความเสียหายจากการกระจายของน้ำในทุกทิศทางได้ สามารถทำงานกลางแจ้งและโดนฝนได้ในระดับหนึ่ง

 4. Custom Mode สามารถปรับรูปแบบการตั้งค่าเคลื่อนย้ายได้ 3 ระดับ ตามความเชี่ยวชาญของผู้ควบคุมรถ เช่น การยกย้ายสินค้าสำหรับมือใหม่ หรือผู้ที่มีประสบการณ์แล้ว

บจก. สยามกลการอุตสาหกรรม ตัวแทนจำหน่ายรถโฟล์คลิฟท์ยูนิแคริเออร์จากญี่ปุ่น ทั้งรถโฟล์คลิฟท์ดีเซล รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า และรถโฟล์คลิฟท์ติดแก๊ส พร้อมการบริการแบบครบวงจรทั้งบริการหลังการขาย บริการบำรุงรักษาจากช่างมืออาชีพที่มีประสบการณ์กว่า 30 ปี พร้อมทั้งจำหน่ายอะไหล่รถโฟล์คลิฟท์แท้ที่มีมาตรฐานส่งตรงจากโรงงานที่มีการรับประกัน

สนใจรถโฟล์คลิฟท์ดีเซลและรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า หรือติดต่อสอบถาม
บริษัท สยามกลการอุตสาหกรรม จำกัด
8/5 หมู่ 8 ถนน สุขุมวิท (สายเก่า) ตำบลท่าข้าม
อำเภอบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
โทรศัพท์ : 038 574 297
Line : @UniCarriersThai
E-mail : [email protected]

บทความล่าสุด

Top