Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ภาษีคาร์บอนกับรถโฟล์คลิฟท์ (เกี่ยวกันไหมนะ)

รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า UniCarriers
รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า UniCarriers

ภาษีคาร์บอนกับรถโฟล์คลิฟท์ (เกี่ยวกันไหมนะ)

รถโฟล์คลิฟท์กับภาษีคาร์บอน เพื่อการแก้วิกฤตสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ปัญหาโลกร้อน (Global Warming) และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) เป็นหนึ่งในตัวการสำคัญที่ผลักดันให้ทั่วโลกหันมาให้ความสนใจกับการแก้ไขวิกฤตสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ส่งผลให้ในปัจจุบันนี้หลาย ๆ ประเทศจึงได้มีการเริ่มต้นเรียกเก็บภาษีคาร์บอน (Carbon Tax) เพื่อจุดมุ่งหมายในการช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และป้องกันไม่ให้โลกร้อนขึ้นจนส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิดอย่างยั่งยืน

ภาษีคาร์บอน (Carbon Tax) คืออะไร

ภาษีคาร์บอน หรือ Carbon Tax คือค่าธรรมเนียมที่ทางรัฐบาลเป็นผู้เรียกเก็บจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงอย่างน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหิน ที่มีก๊าซเรือนกระจก อาทิ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ก๊าซมีเทน (CH4) ก๊าซไนตรัสออกไซด์ (NO2) หรือก๊าซในกลุ่มฟลูโอริเนต (F-Gases) ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก เป็นส่วนประกอบหลัก

พร้อมกันนี้ในบางประเทศยังได้มีการเรียกเก็บภาษีคาร์บอนข้ามแดน หรือ Carbon Border Tax สำหรับสินค้าที่มีการผลิตขึ้นโดยประเทศที่ไม่มีการจัดเก็บภาษีคาร์บอน เพื่อเป้าหมายในการจำกัดการใช้งานเชื้อเพลิงฟอสซิลและการช่วยกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้พลังงานสะอาดให้มากที่สุด

ภาษีคาร์บอน (Carbon Tax) เรียกเก็บกับสินค้าประเภทไหน

ภาษีคาร์บอนเป็นภาษีที่จะถูกเรียกเก็บจากธุรกิจ อุตสาหกรรม โรงงาน โรงกลั่นน้ำมัน หรือโรงไฟฟ้าที่มีการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลจนก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกออกสู่ชั้นบรรยากาศในปริมาณที่ค่อนข้างมาก ยกตัวอย่างเช่น ประเทศสิงคโปร์ มีการเรียกเก็บภาษีคาร์บอนจากธุรกิจทั้งหมดที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณมากกว่า 25,000 ตันต่อปีขึ้นไป

อย่างไรก็ตามมาตรการจัดเก็บภาษีคาร์บอนนั้นยังเป็นแค่มาตรการเริ่มต้นในบางประเทศเท่านั้น ดังนั้นในอนาคตจึงมีความเป็นไปได้ว่าการจัดเก็บภาษีคาร์บอนอาจขยายมาสู่ภาคครัวเรือน ร้านค้า ยานยนต์ หรือการใช้งานระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ มากขึ้น ผ่านการจัดเก็บภาษีคาร์บอนในรูปแบบของภาษีพิเศษสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง ก๊าซ หรือถ่านหิน เพื่อการมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ที่ยั่งยืนที่สุด

ภาษีคาร์บอน (Carbon Tax) กับรถโฟล์คลิฟท์ มีความเกี่ยวข้องกันหรือไม่

แม้ว่าในขณะนี้ประเทศไทยจะยังไม่มีการวางแผนจัดเก็บภาษีคาร์บอนเต็มรูปแบบ แต่ในอนาคตอันใกล้นี้ก็มีแนวโน้มที่จะเริ่มต้นจัดเก็บจากสินค้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตอยู่แล้ว อาทิ น้ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้น ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ภาษีคาร์บอนจึงไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับรถโฟล์คลิฟท์โดยตรง แต่ในอนาคตก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าจะมีผลในทางอ้อมผ่านการคำนวณและเรียกเก็บภาษีคาร์บอนจากการปล่อยมลพิษของโรงงานอุตสาหกรรม ที่ถึงแม้ว่ากระบวนการผลิตรถโฟล์คลิฟท์อาจไม่ได้ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากเท่ากับอุตสาหกรรมอื่น ๆ แต่ก็ยังนับได้ว่ามีการปล่อยมลพิษที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จนทำให้ภาษีคาร์บอนกับรถโฟล์คลิฟท์มีส่วนเกี่ยวข้องกันไม่มากก็น้อยในส่วนของกระบวนการผลิตและอุตสาหกรรมอยู่ดี

รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้ากับการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

จะเห็นได้ว่าหนึ่งในจุดประสงค์ที่สำคัญที่สุดของการจัดเก็บภาษีคาร์บอน คือการมุ่งเน้นให้ภาคธุรกิจต้องมีส่วนรับผิดชอบกับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ส่งผลกระทบต่อทุกคนบนโลกนี้ให้มากขึ้น ร่วมกับการช่วยลดก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดวิกฤตสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศให้เร็วที่สุด ซึ่งในปัจจุบันนี้ ภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ก็ได้มีการนำเอาเทคโนโลยีที่มีส่วนช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมมาประยุกต์ใช้งานกันมากขึ้น โดยหนึ่งในนั้นคือการเลือกเปลี่ยนมาใช้รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าสำหรับการขนส่ง-ยกย้าย ที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษหรือไอเสียในขณะใช้งาน

ยิ่งไปกว่านั้น รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้ายังช่วยให้การแก้วิกฤตโลกร้อนเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น ด้วยนวัตกรรมอันทันสมัยของยูนิแคริเออร์ที่หันมาเลือกใช้แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนฟอสเฟส (Lithium Iron Phosphate / LiFePO4) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีสะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากไม่ก่อให้เกิดฝุ่นควัน มลพิษ หรือไอเคมีจากการใช้งาน อีกทั้งยังมีประสิทธิภาพในการใช้งานที่ยาวนานและสามารถนำมารีไซเคิลได้ จนเรียกได้ว่าช่วยตอบโจทย์กับหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ได้อย่างแท้จริง

เลือกรถโฟล์คลิฟท์เพื่อเพิ่มผลประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ และการแก้ปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน เลือกรถโฟล์คลิฟท์ดีเซลและรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า จากยูนิแคริเออร์ ผู้แทนจำหน่าย UniCarriers Forklift แบรนด์รถโฟล์คลิฟท์ระดับโลก ที่ได้รับ 3 รางวัลยอดเยี่ยมการันตีคุณภาพ ได้แก่ Dealer of Excellence, Top Market Share, และ Best Parts Sale Recovery ซึ่งมีรถโฟล์คลิฟท์ให้เลือกใช้งานมากมายเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการช่วยขนส่งยกย้ายสินค้าและวัตถุดิบต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด นอกจากนี้ ยูนิแคริเออร์ โดย บจก. สยามกลการอุตสาหกรรม ยังมีบริการหลังการขายและบริการบำรุงรักษาโดยทีมช่างผู้มีประสบการณ์ดูแลรถโฟล์คลิฟท์กว่า 30 ปีที่ผ่านการอบรมด้วยหลักสูตร UC STEP จากประเทศญี่ปุ่น เพื่อการันตีถึงคุณภาพที่จะได้รับจากทีมงานมืออาชีพของเราอย่างแท้จริง

สนใจรถโฟล์คลิฟท์ดีเซลและรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า หรือติดต่อสอบถาม
บริษัท สยามกลการอุตสาหกรรม จำกัด
8/5 หมู่ 8 ถนน สุขุมวิท (สายเก่า) ตำบลท่าข้าม
อำเภอบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
โทรศัพท์ : 038 574 297
Line : @UniCarriersThai
E-mail : [email protected]

บทความล่าสุด

Top