Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

บริษัทในเครือสยามกลการอุตสาหกรรมลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

blog

คุณสยาม ก้องภักดีสุข (ที่ 5 จากขวา )กรรมการผู้จัดการ และคุณเข้มแข็ง ขันแข็ง ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายรถเช่า บริษัท สยามกลการอุตสาหกรรม จำกัดเป็นตัวแทนบริษัท พี.พี.เอ็น.โปรเฟสชั่นแนล โอเปอร์เรเตอร์ เซอร์วิส จำกัด  หนึ่งในเครือข่ายธุรกิจของบริษัท สยามกลการอุตสาหกรรม จำกัดร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนาฝีมือแรงงานสาขาเทคโนโลยีชั้นสูงร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อพัฒนาแรงงานในสถานประกอบการให้มีความรู้ความสามารถและทักษะฝีมือ สอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงานโดยมีพล.อ. ศิริชัย ดิษฐกุล (ที่ 10 จากขวา)รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยหม่อมหลวง ปุณฑริก สมิติ (ที่ 7 จากซ้าย) ปลัดกระทรวงแรงงาน และคุณวินัย ขันติวิศิษฎ์ ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกข้อตกลงณ ห้องประชุมจอมพล ป. พิบูลสงคราม ชั้น 5อาคารกระทรวงแรงงาน เมื่อเร็วๆนี้

blog

blog

บทความล่าสุด

Top