อบรมการขับรถยกฟรี หลักสูตร “ผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน (18 ชม.)”

บริษัท พี.พี.เอ็น.โปรเฟสชั่นแนล โอเปอร์เรเตอร์ เซอร์วิส จำกัด ร่วมกับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร จัดโครงการ ฝึกอบรมฝีมือแรงงานรองรับระบบขนส่งบริการโลจิสติกส์ และการก่อสร้างของสถานประกอบกิจการ หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขา “ผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน (18 ชม.)” จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 25 ท่าน   รุ่นที่1 ฝึกอบรมวันที่ 24, 25, 26 เมษายน 2560 และ  รุ่นที่2 ฝึกอบรมวันที่ 29, 30, 31 พฤษภาคม 2560 ฝึกอบรม ณ บริษัท สยามกลการอุตสาหกรรม จำกัด 159 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260

Top