สัมภาษณ์คุณประธานวงศ์ พรประภา บจก. สยามกลการอุตสาหกรรม

Auto-thailand.com : Group interview
สัมภาษณ์คุณประธานวงศ์ พรประภา บจก. สยามกลการอุตสาหกรรม
online 20 เม.ย. 2559

ที่มา
https://www.youtube.com/watch?v=XDbVH_x7v-M

Top