พีพีเอ็น มาร์เก็ตติ้ง เติบโตอย่างมั่นคง วางศิลาฤกษ์ สร้างสำนักงานใหม่ อ. บางปะกง จ. ฉะเชิงเทรา

พีพีเอ็น มาร์เก็ตติ้ง  เติบโตอย่างมั่นคง วางศิลาฤกษ์ สร้างสำนักงานใหม่ อ. บางปะกง จ. ฉะเชิงเทรา
คุณพรพินิจ พรประภา ประธานกรรมการผู้จัดการ คุณประธานวงศ์ พรประภา กรรมการผู้จัดการใหญ่ และครอบครัว ร่วมกับคณะผู้บริหาร บจก. สยามกลการอุตสาหกรม เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานและคลังสินค้า บจก. พีพีเอ็น มาร์เก็ตติ้ง  อ. บางปะกง จ. ฉะเชิงเทรา เพื่อรองรับการขยายตัวทางของธุรกิจรถฟอร์คลิฟท์ “ยูนิแคริเออร์” และ “บีวายดี”  รองรับความต้องการของธุรกิจโครงการบริหารงานเคลื่อนย้ายสินค้า (Fleet management project) และเช่ารถฟอร์คลิฟท์ซึ่งมีความต้องการมากขึ้น พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพในงานบำรุงรักษาและการให้บริการลูกค้าในพื้นที่ภาพตะวันออกได้ดียิ่งขึ้น  โดยเป็นอาคารอเนกประสงค์ แยกเป็นสองส่วน จัดสรรพื้นที่สำหรับคลังสินค้าจัดเก็บรถฟอร์คลิฟท์ คลังอะไหล่ พร้อมพื้นที่เฉพาะสำหรับบริการบำรุงรักษา และอาคารสำนักงาน  บนพื้นที่กว่าเก้าไร่ รองรับกำลังคนได้กว่า 200 คน

Top